Pozvánka na seminár Kam kráčaš agrokomplex? do Modry 16. a 17. 5. 2017 (prihlášky do 15. 5. 2017)

Pozvánka na seminár Kam kráčaš agrokomplex? do Modry 16. a 17. 5. 2017 (prihlášky do 15. 5. 2017)

Seminár Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku

KAM KRÁČAŠ AGROKOMPLEX?

V dňoch 16. – 17. mája sa v penzióne HARMÓNIA v Modre uskutoční celoslovenský odborný seminár pod názvom „Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku – Kam kráčaš agrokomplex?“

V poradí tretí seminár organizuje Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v spolupráci so Slovenským zväzom vidieckej turistiky a redakciou Roľnícke noviny.

Biozáhrada v penzióne Harmónia
v Modre-Harmónii

Cieľom odborného seminára je:

– Zoznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieka pre obce, neziskový sektor a podnikateľov z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.

– Poukázať na potreby spolupráce pri zlepšovaní životných podmienok, zamestnanosti, stabilizácii mladých rodín na slovenskom vidieku. Pred rokom 1990 pracovalo v agrorezorte SR až 360 tisíc, dnes iba 55 tisíc pracovníkov.

– Na príklade úspešných podnikateľov na slovenskom vidieku dokumentovať možnosti využitia ekonomického, prírodného a ľudského potenciálu v ďalšom rozvoji slovenského vidieka.

 

Seminár je určený pre starostov, podnikateľov na vidieku a tretí sektor. S odbornými prednáškami vystúpia experti ako doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., PhDr. Stanislav Buchta, CSc., Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Ing. Peter Baco, PhD., ako aj úspešní podnikatelia na vidieku ako Ing. Vladimír Chovan, Ing. Vojtech Tlčik, PhD., PhDr Eduard Šebo, Štefan Píri a ďalší. Odborný garant seminára doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., zhodnotí minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a postavenie agrorezortu SR vo V4. Daniel Poturnay z Potravinárskej komory Slovenska poukáže na problémy potravinárskeho priemyslu, keď až 60 percent potravín v obchodných reťazcoch je zo zahraničia. Ďalší prednášatelia budú hovoriť o ochrane pôdy a vody v SR, vidieckej turistike a agroturistike, rodinných farmách vo vinohradníctve a podobne.

Ako uviedol organizačný garant seminára František Mach z NORVT v Modre, organizátori pripravili pre účastníkov exkurziu do vybraných podnikov v Modre – hlavnom meste vína – ako napríklad do ELESKA Wine Park, Chateau Modra, Hotel Majolika a SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Galéria Ignáca Bizmayera. Modranskí vinári zo spolku VINCÚR uskutočnia degustáciu ocenených modranských vín na medzinárodných výstavách. Hostitelia v penzióne HARMÓNIA (na obrázku) predstavia ukážkovú biozáhradu svojím hosťom, najmä podnikateľom vo vidieckej turistike z celého Slovenska. Organizátori predpokladajú, že sama Malokarpatská vinná cesta, ktorá oslávila svoje 20. narodeniny, bude prezentovať spolu s OO CR Malé Karpaty výsledky hospodárskeho rozvoja regiónu v cestovnom ruchu.

Záujemcovia o seminár podrobné informácie získajú na tel. čísle 0918 124 794.

 

MATIK Modra

 

 Progam seminára Kam kráčaš agrokomplex 16. a 17. 5. 2017 v Modre-Harmónii 

Prihláška na seminár Kam kráčaš agrokomplex 16. a 17. 2017 v Modre-Harmónii (do 14. 5. 2017)

 

(Zdroj: MATIK, e-mail zo 6. 5. 2017)