5. 4. – Pracovné kolokvium 50 rokov Javiska – v Národnom osvetovom centre v Bratislave

5. 4. – Pracovné kolokvium 50 rokov Javiska – v Národnom osvetovom centre v Bratislave

Národné osvetové centrum pozýva

na pracovné kolokvium pod názvom

50 rokov Javiska

pri príležitosti polstoročia vychádzania časopisu (1969 – 2018) pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko

vo štvrtok 5. apríla 2018

v priestoroch Národného osvetového centra na 3. poschodí Nám. SNP 12 v Bratislave.

---

Kontakt/informácie:
Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie
zodpovedná redaktorka časopisu Javisko
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Tel.: 02/20471 249

 

(Zdroj: in: NOC. Dostupné v internete: <TU>.)