4. 12. 2018 – Vedecká konferencia Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – NÁRODNÁ IDENTITA A ŠKOLSTVO – v Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

4. 12. 2018 – Vedecká konferencia Slováci  na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – NÁRODNÁ IDENTITA A ŠKOLSTVO – v Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Matica slovenská pozýva

 

Vedecká konferencia Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej

SLOVÁCI  NA JAZYKOVO ZMIEŠANÝCH ÚZEMIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Národná identita a školstvo

v utorok 4. decembra 2018 o 10,30 hod.

Rektorát Univerzity Mateja Bela

zasadačka č. 1 na Národnej ulici č. 12 v Banskej Bystrici

 

***

PROGRAM KONFERENCIE

Štátna hymna Slovenskej republiky

Kultúrny program

OTVORENIE

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej

ÚVODNÉ SLOVO

JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej

ZDRAVICA

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

REFERÁTY: Pôvod a vývoj názvu Slovan–Sloven−Slovák vrátane odvodených názvov (Van–Vani–Vandili–Veni–Venedi−Vindi)

PhDr. Viktor Timura, CSc.

Totožnosť (identita) ako prirodzený základ osobnosti

akad. maliar Viliam Hornáček

Slovenské územie a národná identita v historických súvislostiach

doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

Protinárodno-emancipačné hnutie v prvej štvrtine 21. storočia

Ing. Andrej Mečiar

Problematika národnej identity a školstva v právnych predpisoch Matice slovenskej

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Vizuálna symbolika národnej identity v základných školách v Nových Zámkoch a Martine

Mgr. Margaréta Vyšná

Regionálna výchova-východisko upevňovania národnej identity v edukačnom procese

doc. PhDr. Július Lomenčík, PhD.

Nový historizmus ako koncepcia prístupu k vyučovaniu slovenského jazyka a literárnej výchovy

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.

Prestávka

Diskusia

Záver, prijatie záverečných dokumentov

Hymna Matice slovenskej

 

Vedecký výbor:

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD. doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA doc. PhDr. Július Lomenčík, PhD. doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

Organizačný výbor:

Mgr. Marek Hanuska PhDr. Libuša Klučková Ing. Andrej Mečiar Bc. Marek Nemec Mgr. Margaréta Vyšná

 

Kontakt:

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, mob.: 0905 472 583, mejl:  snvdp@matica.sk