Zomrel RNDr. IVAN PIŠÚT, DrSc. – slovenský botanik európskeho významu

Zomrel RNDr. IVAN  PIŠÚT, DrSc. – slovenský botanik európskeho významu

Vo veku 82 rokov podľahol 14. decembra ťažkej chorobe priamy potomok predstaviteľa štúrovskej generácie Michala Miloslava Hodžu, botanik a zakladateľ slovenskej lichenológie RNDr. IVAN  PIŠÚT, DrSc. (*13. 3. 1935). Informoval o tom Viliam Hornáček, predseda Výborov združení slovenskej inteligencie a Rady osobností.

RNDr. Ivan  Pišút, DrSc., slovenský botanik európskeho významu a zakladateľ slovenskej  lichenológie, bol členom Združení slovenskej inteligencie a prísažným členom obnovenej SNR 1848. Ako uviedol V. Horňáček, „V zomrelom doktorovi  Ivanovi  Pišútovi  strácame čestného, kultivovaného a  priateľského človeka, aktívneho a obetavého  člena Združení slovenskej inteligencie, úprimného slovenského vlastenca a významného vedca.“

Posledná rozlúčka so zosnulým  sa bude konať dňa 21. decembra 2017 o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

 

PREČÍTAJTE SI:

  • K osemdesiatym narodeninám lichenológa RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. (*13. 3. 1935). Životné jubileá. Dostupné na internete: <TU>.
  • Medzinárodný seminár na počesť jubilea RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. Dostupné na internete: <TU>.
  • Zomrel priamy potomok štúrovca Hodžu, botanik Ivan Pišút. In: Konzervazívny denník Postoj. Uverejnené: 20. 12. 2017. Dostupné na internete: <TU>.