Margita Ferková († 18. 12. 2017)

Dňa 18. decembra 2017 zomrela vo veku  86 rokov dlhoročná výtvarná redaktorka
časopisov Mladá tvorba a Expres,

Margita Ferková

Zapísala sa do histórie slovenskej kultúry aj ako manželka spisovateľa JUDr. Milana Ferka.
Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 21. 12.  2017 o 14.00 v obradnej sieni na Ružinovskom cintoríne.

Čučoriedkova 12, Slowackého 23, 821 04Bratislava