Anjel strážny mal dovolenku – Za MILANOM LASICOM (* 3. 2. 1940 – † 18. 7. 2021)

Anjel strážny mal dovolenku – Za MILANOM LASICOM (* 3. 2. 1940 – † 18. 7. 2021)

Zomrel najlepší slovenský šansonier všetkých čias. Osob­nosť, akú naša divadelná, filmová a hudobná scéna nemala a už nebude mať, pretože talent Milana Lasicu (* 3. február 1940, Zvolen – † 18. júl 2021, Bratislava) podnietený skúsenos­ťou 20. a 21. storočia sa nemôže zopakovať.

Poet, ktorý sa pohyboval v šľapajach zúfalého Jonáša Záborské­ho, pokiaľ ide o pravdu zachytenej skutočnosti, prekrytej u Mila­na Lasicu svojským humorom, cez ktorý pravda vyslovená civil­ne a prosto, tryskala, ako oživujúca voda a končila v spontánnom (diváckom) smiechu, alebo v katarzii vyspievanej, hranej, vyroz­právanej ľudskej tragédie.

Sledovali sme jeho neskutočný záber: televízne večery Zlaté časy, kde striedmo, ale vždy presne zasiahol do diskusie; nakrú­tené filmy, kde sa absolútne vžil do situácií a povedzme vo fil­me Rukojemník geniálne minimalisticky, a predsa herecky na­plno, vyjadril bezmocnosť postihnutých hrubosťou socialistic­kého režimu; relácie v rozhlase – reflexie na rozličné vážne té­my; paralelné nakrúcanie projektu Bolo nás jedenásť – progra­mu hitov, koláže minulosti a súčasnosti, kde sa minulé paró­die menia, v stareckej, ešte pravdivejšej interpretácii, naozajst­ný zážitok; desať básní– textov odovzdaných na zhudobnenie... z nich posledný, ako dal svojmu anjelovi strážnemu dovolen­ku... Príznačné!

A toto je presne, práve to: Milan zomrel ako mladý (tak nám aj pripadal tento vždy elegantný spoločník a čestný člen PEN klu­bu), lebo nestarnú tí, ktorí sú takto zažratí do svojej práce, mi­lujú ju, je to záchranný pás od ničoty každodennosti, s výsled­kom, ktorý potrebuje nielen tvorca, ale aj všetci okolo. Preto bol v svojej poslednej chvíli medzi nimi.

MÁRIA BÁTOROVÁ