Navždy nás opustila pani Ing. Sidónia Boboková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

Navždy nás opustila pani Ing. Sidónia Boboková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 25. decembra t. r. vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustila  pani Ing. Sidónia Boboková, rod. Molleková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

Odišiel do večnosti dobrý človek, svedomitá pracovníčka i priateľská duša mnohých ľudí, spisovateľov spomedzi členov SSS, ktorí sa s ňou stretávali aj na podujatiach SSS a VSSS.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v obci Banský Studenec v sobotu 30. 12. o 14. hod. v miestnom kostole – so svätou omšou.

V mene Vydavateľstva SSS, vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme celej rodine, všetkým príbuzným, priateľom, kolegom i známym zosnulej úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke.