Literárne a kultúrne podujatia

„Slovanské objatia“ v bulharskej Varne (26. – 29. 6. 2018)

Podujatie za účasti básnikov z dvadsiatich krajín sveta Bulharské prímorské mesto Varna sa stalo v dňoch 26. - 29. 6. 2018 miestom konania 12. ročníka Medzinárodného festivalu poézie Slovanské objatia, ktoré utužuje literárne, kultúrne a spoločenské styky medzi slovenanskými spisovateľmi. V rámci...

Hriate od slova v Banskej Bystrici (18. 12. 2018)

Literárno-hudobný večer zoskupenia Generácia Nula Adventný čas v Banskej Bystrici krátko pred Vianocami spríjemnilo milovníkom literatúry podujatie Hriate od slova. Literárno-hudobný večer pripravilo 18. decembra 2018 miestne literárne zoskupenie Generácia Nula, ktoré úzko spolupracuje aj...

Keď narastiem budem dieťa (9. 8. 2018)

Foto: archív Kulpinet.sk   Vstredu 8. augusta 2018 popoludní Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci zorganizovala literárne posedenie so spisovateľom pre deti ZOROSLAVOM SPEVÁKOM JESENSKÝM pod názvom Keď narastiem budem dieťa a výstavu kníh Slovenská vojvodinská literatúra pre deti....

Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku (29. 6. 2018)

XXV. ročník tradičného podujatia Spolku Slovákov v Poľsku Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) už 70 rokov organizuje kultúrne a edukačné podujatia, zabezpečuje bohatú edičnú činnosť a 60 rokov vydáva slovenský mesačník Život. Jeho organizačnou dušou je generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, aj s...

Kolokvium Veľký pán Dunaj v Inđiji v Srbsku (1. – 5. 6. 2018)

Na fotografii zľava Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Bojan Angelov, predseda Zväzu bulharských spisovateľov, Radomir Andrić, predseda Združenia spisovateľov Srbska, Dmitrij Burago s kolegyňou z Ukrajiny, Miodrag Jakšić, riaditeľ festivalu Inđija Pro Poet. Foto: Milan...

Výstava plagátov Trinitas 30 a slávnostné popoludnie v Bratislave (27. 5. 2018)

KRESŤANSKÉ HODNOTY OSLOVUJÚ O tom, že kresťanské hodnoty majú čo povedať, presvedčila výtvarná výstava a slávnostné hudobno-poetické popoludnie s duchovným slovom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 27. 5. 2018 na sviatok Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Výstava plagátov Trinitas...

Literárny večierok v Novom Sade (20. 2. 2018)

Záber z besedy v knižnici v Starej Pazove, kde žije silná slovenská komunita   V Novom Sade v Matici srbskej sa  20. 2. 2018 uskutočnil literárny večierok, na ktorom prezentovali básnické zbierky srbských básnikov v preklade do slovenčiny. Podujatie je výsledkom dlhodobej intenzívnej...

Strážcovia kníh

Putovný literárny tábor pre detských čitateľov Prázdninové tábory sú rozličné. Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila pre svojich pravidelných aktívnych čitateľov ako odmenu tábor nielen literárny, ale aj putovný.  Trinásti „Strážcovia kníh“ pri putovaním za rozprávkou museli zdolať...

Prezentovali monografiu Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) – aj s DVD

Vo štvrtok 9. marca 2017 sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskutočnila promócia knihy Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Je to kolektívna dielo o živote a diele tohto nášho významného literáta...

Cesty Vincenta Šikulu sa končia

Na fotografii Stanislav Štepka, vedúca ososbnosť Radošinského naivného divadla (vpravo), a Anna Šikulová, vdova po Vincetovi Šikulovi (druhá sprava). Foto: archív RND   Tretieho marca tohto roku sa slávnostne ukončí výstava Cesty Vincenta Šikulu, ktorú možno  navštíviť vo výstavnej sieni...

Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy...

Skončil sa XX. ročník Literárnej Banskej Bystrice

MESTO POD URPÍNOM V ZNAMENÍ LITERATÚRY A HUDBY JANA BORGUĽOVÁ V týždni od 14. do 18. marca 2016 sa konal jubilejný XX. festival Literárna Banská Bystrica. Jeho začiatok sa viaže na predčasný a definitívny odchod významného slovenského básnika Mikuláša Kováča (1934 – 1992), ktorý...