Literárny večierok v Novom Sade (20. 2. 2018)

Literárny večierok v Novom Sade (20. 2. 2018)

Záber z besedy v knižnici v Starej Pazove, kde žije silná slovenská komunita

 

V Novom Sade v Matici srbskej sa  20. 2. 2018 uskutočnil literárny večierok, na ktorom prezentovali básnické zbierky srbských básnikov v preklade do slovenčiny. Podujatie je výsledkom dlhodobej intenzívnej spolupráce medzi Združením spisovateľov Srbska z Belehradu a Spolku slovenských spisovateľov (SSS) pod záštitou ich predsedov Radomira Andrića a Miroslava Bielika.

M. Bielik v úvodnom príhovore uviedol, že vzájomné vydávanie kníh v slovenskom alebo v srbskom jazyku je súčasťou prehlbovania vzťahu oboch slovanských národných kultúr. Nadviazaním úzkej spolupráce oboch spisovateľských združení a oboch Matíc sa táto spolupráca ešte väčšmi rozvíja.

Na podujatí odovzdal M. Bielik dekrét o mimoriadnom členstve v SSS spisovateľovi Ivanovi Negrišorcovi, vlastným menom Draganovi Stanićovi, ktorý je predsedom Matice srbskej. Mimoriadne členstvo mu udelilo Predstavenstvo SSS.

Na večierku predstavili básnické zbierky Radomira Andrića Až na jednu vec, Dragana Jovanovića Danilova Moje presné vidiny, Ivana Negrišorca Výstava oblakov, Zorana Đerića Nové Devínske elégie a Jeremiju Lazarevića Kľúč od rozostaveného domu, ktoré vydal SSS. Do slovenčiny ich preložili Miroslav Demák, Martin Prebudila a Zdenka Valentová-Belićová. V ten istý deň pobudla na pôde Matice srbskej aj delegácia Matice slovenskej na čele s jej predsedom Mariánom Gešperom. Na stretnutí s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom a predsedom Matice slovenskej v Srbsku Jánom Brtkom rokovali o prehĺbení už tradične dobrej a dlhoročnej vzájomnej spolupráce.

V stredu 21. februára, práve v Deň materinského jazyka, zorganizovali literárny večierok s rovnakými účastníkmi aj v Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića v Starej Pazove, kde už takmer 250 rokov žije, tvorí a zachováva si slovenskú materinskú reč zhruba päťtisícová komunita dolnozemských Slovákov. Svojráznu karavánu srbsko-slovenských básnikov privítali a pozdravili Goran Jović, predseda krajského parlamentu v Starej Pazove, a Dragana Milašová, riaditeľka knižnice, ktorá práve v tomto roku oslavuje pekné jubileum – 140 rokov od založenia.

Predsedovia oboch spisovateľských spolkov R. Andrić a M. Bielik avizovali ďalšie stretnutia, najbližšie už v apríli na Tatranskej literárnej jari, ako aj v máji v Srbsku na kolokviu Veľký pán Dunaj a na cyrilo- metodských oslavách v Belehrade.

Podujatie, účasť slovenských zástupcov na ňom, podporil Fond na podporu umenia z Bratislavy.

MARTIN PREBUDILA

 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.