„Slovanské objatia“ v bulharskej Varne (26. – 29. 6. 2018)

„Slovanské objatia“ v bulharskej Varne (26. – 29. 6. 2018)

Podujatie za účasti básnikov z dvadsiatich krajín sveta

Bulharské prímorské mesto Varna sa stalo v dňoch 26. - 29. 6. 2018 miestom konania 12. ročníka Medzinárodného festivalu poézie Slovanské objatia, ktoré utužuje literárne, kultúrne a spoločenské styky medzi slovenanskými spisovateľmi. V rámci festivalu sa uskutočnili podujatia v meste na Ekonomickej univerzite, v Archeologickom múzeu, na pôde Chrámu sv. archanjela Michala a i. Na podujatí slávnostne prezentovali novú slovanskú literárnu antológiu s názvom Rieka a jej tretí breh – za účasťou básnikov z dvadsiatich krajín sveta. Dušou podujatia bola bulharská poetka a organizátorka festivalu Elka Nyagolová, ktorá zjednotila tvorivých ľudí rozličných národov, krajín, filozofií a estetík. Tento prišli prezentovať svoju tvorbu za Slovenskú republiku na významné medzinárodné podujatie Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamár a Zvonko Taneský, ako zástupcovia Spolku slovenských spisovaetľov. Festival pripravila Slovanská literárna a umelecká akadémia pod taktovkou spomenutej bulharskej poetky E. Nyagolovej.

Inšpiráciou na festivale bolo množstvo výbornej slovanskej poézie v origináli, v pôvodných jazykoch, ako aj v preklade do bulharčiny. Okrem bulharčiny a slovenčiny verše zaznievali v ruštine, poľštine, srbčine, ukrajinčine, chorvátčine, macedónčine. Neformálne večerné spoločné posedenia dali tomuto festivalu neopakovateľnú priateľskú atmosféru, plnú vzájomného spoznávania sa, rozhovorov, prezentácie ľudových piesní.

Vyvrcholením podujatia bolo udeľovanie cien, ktoré odovzdávala Slovanská literárna a umelecká akadémia so sídlom vo Varne. Ocenení boli až dvaja naši delegáti, a to Zvonko Taneski, ktorý dostal veľkú cenu „Strieborné letiace pero“ za celkovú básnickú tvorbu, a Zuzka Kuglerová, ktorá dostala cenu od syndikátu bulharských učiteľov. Z bulharskej Varny si zástupcovia Slovenbska a SSS odniesli množstvo podnetov, skúseností, nových kontaktov, ako aj pozvaní na iné medzinárodné podujatia.

Účasť slovenských zástupcov na podujatí je aj výsledkom dlhodobej spolupráce Spolku slovenských spisovateľov so Združením bulharských spisovateľov v rámci projektu Slovensko-bulharské mosty, ktorý podporil FPU.

 

Zvonko Taneski, Miroslav Bielik

 

Zdroj foto: Naša univerzita: Časopis Univerzity Komenského v Bratislave. Ročník 65, číslo 3 (2018)

 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia.