Dejiny (archív)

K 120. výročiu korunovácie posledného ruského cára Mikuláša II. prezývaného aj Krvavý: OSUDY CÁRSKEJ RODINY A KORUNOVAČNÝCH KLENOTOV (reportážna freska)

Cár Mikuláš II a cárovná Alexandra Fiodorovna PAVOL DINKA Od čias Jána Kollára, Ľudovíta Štúra sa medzi slovenskou inteligenciou rozmáhala rusofilská idea, „návrat k veľkému slovanskému dubu“. Aj v poslednej štvrtine 19. storočia sa za túto myšlienku postavilo tzv. martinské centrum na...

Legendárny vodca kubánskej revolúcie

Na fotografii Fidel Castro v polovici šesťdesiatych rokov. Foto: internet   FRANTIŠEK ŠKVRNDA Máloktorý politik v druhej polovici 20. a na začiatku 21. storočia vzbudil toľko sympatií ako Fidel Castro – legendárny vodca kubánskej revolúcie, ktorý stál na čele štátu viac ako 46 rokov....