Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku (29. 6. 2018)

Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku (29. 6. 2018)

XXV. ročník tradičného podujatia Spolku Slovákov v Poľsku

Spolok Slovákov v Poľsku (SSP) už 70 rokov organizuje kultúrne a edukačné podujatia, zabezpečuje bohatú edičnú činnosť a 60 rokov vydáva slovenský mesačník Život. Jeho organizačnou dušou je generálny tajomník SSP Ľudomír Molitoris, aj s maželkou, historičkou Milicou Majeríkovovu-Militorisovou, obaja zanietení Slováci, no i rozhľadení vzdelanci a autori historických kníh o dejinách a postavení Slovákov v Poľsku. K úspešným podujatiam SSP sa zaradili i jubilejný XXV. ročník Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku (DSKM), ktorý sa konal s podporou Slovenského inštitútu v Poľsku 24. 6., 29. 6. t. r. – s pokračovaním podujatiami 15. júla a 3. augusta – v takmer miliónovom meste Krakove (Poľsko).

Generálny tajomník Spolok Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris
s maželkou, historičkou Milicou Majeríkovovu-Militorisovou,
organizačné duše Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku

 

Na DSMK sa zúčastnil ako hosť zo Slovenskej republiky Štefan Cifra, tajomník Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka (LT). S Ľ. Molitorisom sa stretli 29. 6. v sídle SSP na ul. Sv. Filipa, kde sa so šéfredaktorkou časopisu Život Agátou Jendžejčíkovou zhovárali o postavení, histórii, kultúrnych aktivitách slovenskej menšiny v Poľsku, ale aj o tvorbe a vydávaní časopisu, ktorý odoberajú abonenti v slovenských rodinách žijúcich na poľskom území – najmä na hornej Orave a najsevernejšom Spiši, kde udržuje slovenskú identitu a rozvíja povedomie, kultúrne prejavy a ľudové tradície Slovákov v Poľsku.

Autorské čítanie poézie poľských a slovenských básnikov
v Poetickej električke (Tramwaj poezje), ktorá putovala
po poľskom Krakove 29. 6. 2018 a pozývala cestujúcich
na zastávkach vypočuť si naživo poéziu

 

Ľudomír Molitoris priblížil aj edičnú činnosť Spolku Slovákov v Poľsku a previedol Š: Cifru Krajanskou tlačiarňou, v ktorej vydávajú knihy nielen pre SSP, ale aj pre záujemcov – spisovateľov či inštitúcie z Poľska i zo Slovenska, ku ktorým patria aj naše univerzity.

Kultúrnym podujatím Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku určeným pre širokú pre verejnosť bola Poetická električka (Tramwaj poezje). SSP ho usporiadal v spolupráci s poľskými básnikmi zo združenia Bratstvo spisovateľov. Električka obišla po koľajniciach kus Krakova, počnúc Starým mestom, a na každej zastávke pozývala dnu cestujúcich, ktorí si v nej mohli vypočuť autorskú recitáciu poézie v poľštine i slovenčine, pritom boli obdarúvaní básnickými zbierkami.

V podvečer sa uskutočnilo Poľsko-slovenské stretnutie básnikov Tam a späť, nazvané podľa knihy básní Tam i pozwrotem/ Tam a späť (2018), v ktorej vyšli aj preklady básní slovenských básnikov Miroslava Bielika, Štefan Cifru, Ingrid Lukáčovej a Anny Majeríkovej. Počas podujatia, ktoré uvádzal poľský básnik, redaktor a prekladateľ Jacek Lubart Krzisyca, s autorským čítaním poézie vystúpili poľskí básnici Ryszard Dobosz, Aneta Kielan-Pietrzyková, Małgorzata Kulisiewicová, kňaz Leon Zdislaw Pokorski, OFM, Elżbieta Rafaová, Teordozija Swiderska a slovenskí básnici A. Majeríková a Š. Cifra.

Poľsko-slovenské podvečerné stretnutie básnikov
Tam a späť 29. 6. 2018 v Krakove s hudobným programom
a autorským čítaním básní v poľštine i slovenčine

 

K bohatej kultúrnej a edičnej činnosti Spolku Slovákov v Poľsku sa na stránkach Literárneho týždenníka v budúcnosti radi vrátime, aj vzhľadom na problémy slovenskej menšiny v Poľsku, ktorá je, podľa slov jej príslušníkov, žiaľ, dlhodobo polonizovaná, ako aj vzhľadom na nedocenenú obetavú starostlivosť funkcionárov Spolku Slovákov v Poľsku a časopisu Život o jej zachovanie a rozvoj jej kultúrneho života.

-red-

Foto: Štefan Cifra