Výstava plagátov Trinitas 30 a slávnostné popoludnie v Bratislave (27. 5. 2018)

Výstava plagátov Trinitas 30 a slávnostné popoludnie v Bratislave (27. 5. 2018)

KRESŤANSKÉ HODNOTY OSLOVUJÚ

O tom, že kresťanské hodnoty majú čo povedať, presvedčila výtvarná výstava a slávnostné hudobno-poetické popoludnie s duchovným slovom, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 27. 5. 2018 na sviatok Najsvätejšej Trojice v Bratislave.

Výstava plagátov Trinitas 30

V prekrásnych sakrálnych priestoroch Kaplnky svätého Jána Evanjelistu, historicky i architektonicky najvýznamnejšej z kaplniek Kostola Zvestovania Pána na Františkánskej ul., ktorú pristavali k jeho severnej stene v gotickom slohu v rokoch 1360 – 1380, otvorili výstavu kolekcie plagátov 30 autorov zo Slovenska, Moravy a Čiech „na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice“ pod názvom Trinitas 30, s mottom „Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“.

Kurátorka výstavy PhDr. Jana Langerová (na fotografii vľavo) ocenila zámer organizátorov výstavy manželov Stanislavy a Milana Javorovcov a spoločenstva Trinitas z Moravy i všestrannú pomoc Kataríny Polákovej z Bratislavy pri inštalácii výstavy a zabezpečení sprievodného programu na Slovensku. Ako pripomenula, umelecký žáner plagátu, ktorý v ostatných desaťročiach vytlačilo komerčné využívanie plagátov na jednostranne utilitárne potreby reklamy – vo forme bilbordov či letákov, predstavuje na výstave návrat ku klasickej plagátovej tvorbe siahajúcej do počiatkov moderného výtvarného umenia. Pritom výstava diel s hlbokým duchovným rozmerom poukazuje jednak na nevyčerpateľnosť sakrálnych tém, tento raz s témou kresťanského Boha či Najsvätejšej Trojice, ako aj na dlhodobú spriaznenosť tvorcov kresťanského umenia a života na Slovensku a na Morave. Na výstave po jednom plagáte prezentujú autori: Dalibor Bednář, Jana Bednářová, Leona Brázdilová, Anna Georgiadu, Helena Hájková, Andrej Haščák, Vratislav Hnátek, Hana Hrdinová, Peter Javorík, Ditta Jiřičková, Jiří Jun, Štěpán Klinkovský, Ludvík Kovář, Oldřich František Krajíček, Miloslav Luběna, Jitka Luběnová, Vít Mádr, Zdeněk Macháček, Pavel Noga, Gabriela Nováková, Marie Plotěná, Miro Pogran, Karolína Polenová, Jan Rajlich ml., Daniel Szalai, Jindřich Štreit, Libor Teplý, Marek Vácha, David Vávra a Roman Werner. Otvorenia výstavy a slávnostného popoludnia sa zúčastnili aj zástupcovia Rádu sv. Františka, sv. Uršuly, sv. Dominika, sv. Ignáca z Loyoly, redaktorka Andrejka Eliášová, redaktor Pavol Hudák z rádia Lumen a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, básnik Štefan Cifra s rodinou. Usporiadatelia poďakovali Mons. Jánovi Graubnerovi za záštitu nad výstavou, Mons. Josefovi Hrdličkovi za pomoc a podnet k výstave na Slovensku a Kláštoru menších bratov františkánov v Bratislave, Rímskej únii Rádu svätej Uršule v Bratislave za poskytnutie priestorov.

Výstava potrvá do 24. 6. 2018 a je otvorená denne (okrem nedele) od 15.00 do 19.30 hod.

 

Stanislava Javorová (vľavo) z Moravy, spoluorganizátorka výstavy sakrálnych plagátov Trinitas 30, a slovenská herečka Božidara Turzonovová ako recitátorka a moderátorka podujatia na otvorení výstavy v Kaplnke svätého Jána Evanjelistu Kostola Zvestovania Pána v Bratislave  27. 5. 2018

Slávnostné popoludnie

Pod mottom mladého rímsko-katolíckeho kňaza, administrátora Farského úradu Dojč, pátera Ing. Mgr. Ivana Barusa (na fotografii vpravo) „Nech si, Pane, aj touto prednáškou a výstavou oslávený a nech naša láska k Tebe týmto podujatím vzrastie a nikdy nevyhasne. Pritiahni tých, ktorí budú čítať tieto riadky.“ sa následne uskutočnilo Slávnostné popoludnie k sviatku Najsvätejšej Trojice v bratislavských Uršulínkach – v Kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ul. Podujatie v preplnenom kostole otvorila básňou Hymnus na Cirkev Gertrúdy von le Fort profesorka Božidara Turzonovová (na fotografii vpravo), známa slovenská herečka, recitátorka a vysokoškolská pedagogička, ktorá jeho slávnostnú atmosféru zvýrazňovala umeleckým prednesom básní Svätý Duch, Božie Telo, Te Deum uvedenej autorky a myšlienkami Kataríny Sienskej, Jacquesa a Reisy Maritainovcov o sakrálnom výtvarnom a básnickom umení a ich inšpiráciách vo viere v Boha. Celé podujatie sprevádzal pôsobivou hrou sakrálnych skladieb svetoznámych skladateľov na organe Marek Janko.

Súčasťou slávnostného popoludnia bola aj prednáška pátera I. Barusa na tému Chcel by si spoznať osoby Najsvätejšej Trojice Otca, Syna i Ducha Svätého? a ďakovná omša „s Eucharistickým požehnaním v službe a kráse slova“, ktorú takisto celebroval I. Barus.

Pred odchodom hostí z Bratislavy na Moravu sa uskutočnilo neformálne posedenie s páterom I. Barusom, B. Turzonovou, J. Langerovou, K. Polákovou a ďalšími spoluorganizátormi a hosťami podujatia, na ktorom sa hovorilo o význame kresťanského umenia, šírenia hodnôt kresťanstva v súčasnom svete hodnotovo rozvracanom najmä neoliberálnymi médiami, o odkaze misie sv. Cyrila a Metoda, ktorých pozval na Veľkú Moravu, teda na územie dnešného Slovenska a Moravy, veľkomoravský vladyka Rastislav, Š. Cifra pritom upozornil na neblahý osud jeho plastiky od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej v mestskej časti Bratislava-Devín, ktorá – aj keby patrila na Devínske bralo – sa ocitla zastrčená v jednej z uličiek Devína, a diskutovalo sa aj o ďalších živých sakrálnych a svetských témach. Domáci aj hostia ocenili vysokú úroveň výstavy Trinitas 30 a sprievodných podujatí a vyjadrili vieru, že na ne nadviažu podobnými aktivitami aj na budúci rok.

-red-

Foto: Katarína Poláková