Cesty Vincenta Šikulu sa končia

Cesty Vincenta Šikulu sa končia

Na fotografii Stanislav Štepka, vedúca ososbnosť Radošinského naivného divadla (vpravo), a Anna Šikulová, vdova po Vincetovi Šikulovi (druhá sprava). Foto: archív RND

 

Tretieho marca tohto roku sa slávnostne ukončí výstava Cesty Vincenta Šikulu, ktorú možno  navštíviť vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice na Michalskej ul. 1 v Bratislave. Vernisáž sa uskutočnila v decembri minulého roku pri príležitosti 16. výročia úmrtia spisovateľa a jeho nedožitých 80.  narodenín. Pre veľký úspech a vizuálnu príťažlivosť výstavu dva predĺžili, takže návštevníci majú ešte možnosť prezrieť si spomienky na spisovateľov život a jeho tvorbu. Mimoriadne zaujímavo pôsobia najmä fotografie, originály výtlačkov novín, osobné a rodinné veci dokumentujúce kultúrny a spoločenský život, v ktorom Vincent Šikula pôsobil ako spisovateľ, hudobník, učiteľ, scenárista, knižný redaktor, a aj predseda Spolku slovenských spisovateľov. Projekt zastrešila obec Dubová, podporil ho FPU a Tempest, architektonické riešenie Martin Kubina.

TATIANA JAGLOVÁ