Kolokvium Veľký pán Dunaj v Inđiji v Srbsku (1. – 5. 6. 2018)

Kolokvium Veľký pán Dunaj v Inđiji v Srbsku (1. – 5. 6. 2018)

Na fotografii zľava Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, Bojan Angelov, predseda Zväzu bulharských spisovateľov, Radomir Andrić, predseda Združenia spisovateľov Srbska, Dmitrij Burago s kolegyňou z Ukrajiny, Miodrag Jakšić, riaditeľ festivalu Inđija Pro Poet. Foto: Milan Panić

 

Pri uzatváraní zmluvy o spolupráci medzi Združením spisovateľov Srbska (UKS) a Spolkom slovenských spisovateľov (SSS) v októbri 2013 predseda UKS Radomir Andrić vyslovil okrem iného želanie spoločne iniciovať európsky projekt, s postupným prizvaním spisovateľských združení krajín spojených Dunajom, s cieľom v prvej etape pripraviť a vydať mnohojazyčnú antológiu básní s motívom Dunaja desiatich klasikov z každej národnej literatúry.

 

Po prípravných kolokviách SSS zorganizovalo najskôr v júni 2016 prvý seminár k projektu v Bratislave (Dunajské elégie, zborník vydal Spolok slovenských spisovateľov v roku 2016) a v minulom roku druhé stretnutie v Štúrove s účasťou maďarských kolegov i v Ostrihome. Projekt je v realizačnej fáze a prijali sme spoločný názov podľa básne Vaska Popu: VEĽKÝ PÁN DUNAJ. Štafetu podujatí prevzalo UKS a 1. – 5. júna 2018 pod gesciou predsedu Radomira Andrića a riaditeľa medzinárodného literárneho festivalu INĐIJA PRO POET Miodraga Jakšića (organizátora aj umeleckých festivalov v Krčedine pri Dunaji) sa konalo v tomto srbskom meste aj pracovné, programové kolokvium.

Na festivale sa zúčastnili autori zo štrnástich krajín (Albánsko, Austrália, Bosna, Bulharsko, Čierna Hora, Izrael, Macedónsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko – M. Bielik a M. Demák, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA), z toho na kolokviu o poézii Dunaja zástupcovia združení od Ukrajiny po Slovensko s tým, že rakúska a nemecká účasť sa rieši korešpondenčne. Účastníci s vysokým uznaním prijali počin Spolku slovenských spisovateľov, Kultúrno-literárnej akadémie, n. o., a Literárneho týždenníka s prezentáciou prekladov maďarských klasikov do slovenčiny (LT 19 – 20/2018) s odporúčaním podobných prezentácií i v iných krajinách. Združenie spisovateľov Srbska prezentovalo vydanie antológie srbských básnikov od 17. storočia po súčasnosť Starý Ister – Dunaj mladý. Združenie spisovateľov Bulharska prezentovalo antológiu básnikov o Dunaji od 19. storočia po súčasnosť pod názvom Zborník Poézia – Dunaj. Spolok slovenských spisovateľov uviedol pripravované vydanie 10 klasikov z 9 národných literatúr (od Nemecka po Ukrajinu) v origináli a v prekladoch do slovenčiny – t. j. modelové vydanie v rámci medzinárodného projektu Veľký pán Dunaj. Uvedený projekt stimuluje i všestrannú spoluprácu zúčastnených spisovateľských združení. Budúce kolokvium v roku 2019 sa uskutoční v Bulharsku.

MIROSLAV BIELIK

 

Podujatie podporil z verejných prostriedkov Fond na podporu umenia.