Pietna spomienka na Ľudovíta Štúra v Modre (17. 1. 2016)

/album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a01-susosie-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-16-jpg/ Slávnostný smútočný sprievod pri súsoší Ľudovíta Štúra a štúrovcov (1938) od sochára Frica Motošku. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a02-sprievod-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-47-jpg/ Slávnostný smútočný sprievod v uliciach Modry. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a03-sprievod-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-49-jpg/ Slávnostný smútočný sprievod v uliciach Modry. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a04-sprievod-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-50-jpg/ Slávnostný smútočný sprievod v uliciach Modry. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra
/album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a05-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-96-jpg/ Na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a06-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-119-jpg/ Na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a07-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-117-jpg/ Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV, Martin Berta, podpredseda BSK, Marek Maďarič, minister kultúry, Juraj Petrakovič, primátor Modry. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a08-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-95-jpg/ Na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra
/album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a09-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-125-jpg/ Na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a10-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-154-jpg/ Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a11-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-144-jpg/ Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne, nad ktorým čnie socha Jozefa Kostku Slovenská jar (1964). Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra /album/pietna-spomienka-na-ludovita-stura-v-modre/a12-cintorin-stur-modra-17-1-16-C-foto-stefan-cifra-82-jpg/ V Štúrovskom náhrobnom areáli je hrob Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Pavla Zocha (na mape chýbajú). Foto © Štefan Cifra
Záznamy: 1 - 12 zo 12