Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra

Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra