Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne, nad ktorým čnie socha Jozefa Kostku Slovenská jar (1964). Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra

Kladenie vencov k hrobu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne, nad ktorým čnie socha Jozefa Kostku Slovenská jar (1964). Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra