V Štúrovskom náhrobnom areáli je hrob Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Pavla Zocha (na mape chýbajú). Foto © Štefan Cifra

V Štúrovskom náhrobnom areáli je hrob Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Pavla Zocha (na mape chýbajú). Foto © Štefan Cifra