Slávnostný smútočný sprievod pri súsoší Ľudovíta Štúra a štúrovcov (1938) od sochára Frica Motošku. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra

Slávnostný smútočný sprievod pri súsoší Ľudovíta Štúra a štúrovcov (1938) od sochára Frica Motošku. Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia úmrtia Ľ. Štúra v Modre (17. 1. 2016). Foto © Štefan Cifra