Archív článkov

DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre SSS a Literárny týždenník z daní za rok 2021

26.04.2022 16:10
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2021. Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1, IČO: 30778166, Právna forma:...

Literárny týždenník potrebuje vašu podporu – Oslovte podnikateľov, aby nám poskytli dve percentá zo zaplatenej dane

29.04.2021 07:41
Rok 2021 je pre redakciu Literárneho týždenníka (LT) mimo­riadne neľahkým obdobím. Negatívny vývoj z minulého roka pokračuje, keďže nám Fond na podporu umenia (FnPU) poskytol dotáciu len v sume 40-tis. eur, teda ešte nižšiu ako vlani (43-tis.) a o tretinu nižšiu ako na rok 2019; vtedy sme dostali...

Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

29.04.2021 07:32
Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vydavateľ Lite­rárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uply­nulý rok 2020.   Identifikačné...

Redakcia: Dobročinná aukcia na podporu Literárneho týždenníka: Kúpte si obraz – podporíte Literárny týždenník!: Vyvolávacia cena 700 eur – termín do 5. mája 2021

29.04.2021 07:30
V Literárnom týždenníku 11 – 12 z 31. marca 2021 na strane 8 v článku Sami sebe – umenie pomáhať sme s reprodukciami dvoch obrazov publikovali aj takúto ponuku akademického maliara Andreja Smoláka: „Keď ich niekto kúpi, peniaze venujem na konto časopisu.“ Takto chce umelec a galerista konať...

Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

22.01.2021 18:45
(1 normalizovaná strana =1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)   1. Krátky príspevok: * SPRÁVA, ANOTÁCIA, POZNÁMKA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov; * ROZŠÍRENÁ SPRÁVA: max. 1 normostrana, t. j. do 1 800 znakov.   2. Stredne dlhý príspevok: * LITERÁRNA RECENZIA: max. 2,5...

Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

22.01.2021 18:42
Na určenie rozsahu textu rukopisu sa používa normalizovaná strana (normostrana, skr. NS) alebo počet znakov vrátane medzier. Jedna normalizovaná strana = 1 800 znakov vrátane medzier.   POČET ZNAKOV sa dá určiť v programe Word – pri otvorenom dokumente – v položke menu Nástroje...

Štandardné nastavenia v textovom editore v počítači

22.01.2021 18:40
Pri písaní textu v textovom editore v počítači odporúčame zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť pri redigovaní a zalamovaní, a takisto sa minimalizuje pravdepodobnosť prípadných neželaných chýb. Ide o tieto predvoľby: 1)...

Niektoré ZÁSADY písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine

22.01.2021 18:35
Pri písaní v textovom editore v počítači odporúčame dodržať tieto zásady písania a úpravy textu v slovenčine:   1) POMLČKA (–) je dlhšia ako spojovník a oddeľuje sa medzerami. Píše sa s medzerou:     a) z oboch strán, ak je medzi slovami, vetami, číslami, písmenami; správne:...

Ako správne napísať adresu na list?

22.01.2021 18:32
Ako správne napísať adresu na s list? Viac na webovej stránke Slovenskej pošty: Správne napísať adresu.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Sviatky pokoja v časoch nepokoja

09.12.2020 07:52
Vážení čitatelia, priaznivci Literárneho týždenníka, milí priatelia, dovoľte mi poďakovať sa za celoročnú intenzívnu podporu nášho/ vášho časopisu, a to tak čitateľom, ako aj prispievateľom. Rok 2020 sa všetkým dozaista vryje do pamäti najmä pre koronavírus, ktorý nepríjemne poznačil naše...
Záznamy: 11 - 20 zo 119
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>