Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

22.01.2021 18:45

(1 normalizovaná strana =1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)

 

1. Krátky príspevok:

* SPRÁVA, ANOTÁCIA, POZNÁMKA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov;

* ROZŠÍRENÁ SPRÁVA: max. 1 normostrana, t. j. do 1 800 znakov.

 

2. Stredne dlhý príspevok:

* LITERÁRNA RECENZIA: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov

(Čo musí obsahovať recenzia? 1. sken alebo fotografiu obálky recenzovanej knihy, 2. úplné bibliografické údaje, t. j. meno a priezvisko autora či autorov knihy, názov, alebo aj podnázov knihy, ak ho kniha má, poradie vydania, miesto vydania, názov vydavateľa, rok vydania, ISBN, resp. aj kto knihu ilustroval či autora ilustrácie na obálke);

* KOMENTÁR: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov (+ dokumentárna fotografia);

* RECENZIA PODUJATIA: max. 2,5 normostrany, t. j. do 4 500 znakov (+ dokumentárna fotografia).

 

3. Príspevok na celú časopiseckú stranu:

* ODBORNÝ ČLÁNOK, ESEJ, REPORTÁŽ, PRÓZA: max. 7 normostrán, t. j. do 12 600 znakov (+ 2 dokumentárne fotografie);

* MEDAILÓN AUTORA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov.

 

4. Rozhovor:

* ROZHOVOR: max. 7 normostrán, t. j. do 12 600 znakov  (+ veľká portrétna fotografia + fotografia s autorom z podujatia a pod.);

* MEDAILÓN INTERVIEWOVANÉHO: 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov.

 

5. Poézia:

* BÁSNE: 50 – 100 veršov (podľa šírky verša);

* MEDAILÓN BÁSNIKA: max. 0,25 normostrany, t. j. do 450 znakov.

 

Poznámky:

1) Väčší rozsah príspevkov sa dá poslať po dohode s redakciou.

2) Ak posielate redakcii neobjednané príspevky, prosíme, aby ste neprekračovali štandardné rozsahy.

3) Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.

 

 

Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

 

 

(Uverejnené: 26.10.2014; aktualizované: 28. 1. 2017; autualizované 17. 7. 2018; 22. 1. 2021)