Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

22.01.2021 18:42

Na určenie rozsahu textu rukopisu sa používa normalizovaná strana (normostrana, skr. NS) alebo počet znakov vrátane medzier. Jedna normalizovaná strana = 1 800 znakov vrátane medzier.

 

POČET ZNAKOV sa dá určiť v programe Word – pri otvorenom dokumente – v položke menu Nástroje pomocou funkcie Počet slov, kde sa objaví v tabuľke Štatistické údaje aj položka Znaky (vrátane medzier) a za ňou číslo.

 

MNOŽSTVO NORMOSTRÁN sa potom vyráta delením čísla, ktoré sa zobrazí položke Znaky (vrátane medzier), číslom 1 800. Tak pri rozsahu väčšom ako jedna normostrana, napríklad 4 500 znakov = 2,5 normostrany (4 500 : 1 800 = 2,5) a pri rozsahu menšom ako jedna normostrana, napríklad 1 260 znakov = 0,7 normostrany (1 260 : 1 800 = 0,7).

Pri určovaní množstva normostrán sa dá použiť aj PRAKTICKÁ POMÔCKA (pozri nižšie).

 

Poznámka:

V klasickej typografii sa rozsah rukopisu rátal tak,  že sa vynásobilo množstvo úderov písacím strojom v jednom riadku množstvom riadkov, t. j. priemer 60 znakov (vrátane medzier) x 30 riadkov na jednej normostrane. V redakčnej praxi sa na napísanie textu používal rámčekový papier, ktorý mal vyznačené rozmery 60 znakov x 30 riadkov, teda sa naň vošlo maximálne 1 800 znakov.

 

PRAKTICKÁ POMÔCKA na určovanie rozsahu rukopisu v programe Word:

Ak použijete v textovom editore v počítači štandardnú veľkosť strany formátu A4 s rovnakými okrajmi 2,5 cm (hore, dolu, vpravo a naľavo):

1. pri použití písma TIMES NEW ROMAN s veľkosťou 12 bodov JEDNA NORMOSTRANA je asi 20 RIADKOV TEXTU,

2. pri použití písma CURIER NEW s veľkosťou 12 bodov JEDNA NORMOSTRANA je asi 30 RIADKOV TEXTU.

 

(Uverejnené: 26.10.2014; aktualizované: 28. 1. 2017, 15. 2. 2017 a 22. 1. 2021)