Archív článkov

Ars litera venovaná odkazu básnika KAROLA STRMEŇA

22.05.2023 12:11
Relácia Ars litera venovaná odkazu Karola Strmeňa odznela 30. 3. 2023 od 17. do 18. hod. na Rádiu Devín Archív: www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/2022026. O živote a diele K. Strmeňa hovorí literárny teoretik MATÚŠ MARCINČIN, autor monografie Karol Strmeň, krištáľ na zabudnutom ostrove Kniha vyšla ako...

VÝZVA NA PODPORU: Literárny týždenník vo vážnom ohrození!

02.05.2023 11:08
Vážení čitatelia, Literárny týždenník 11 – 12 vychádza až mesiac po vydaní LT 9 – 10. Dôvodom je mimoriadne zložitá finančná situácia, v ktorej sa časopis ocitá najmä preto, že mu Fond na podporu umenia (FPU) už druhý rok – ani na rok 2022, ani na rok 2023 – neposkytol nijakú dotáciu. Ďakujeme...

Transparentné využívanie vašich darov a výnosov z inzercie: Zachráňme Literárny týždenník!

02.05.2023 10:22
Vážení priaznivci a podporovatelia Literárneho týždenníka, v tomto roku si pripomíname 35. výročie vzniku Literárneho týždenníka (LT), ktorý sa už onedlho po svojom vzniku (1988) stal mienkotvorným médiom s významným hodnotovým vplyvom na širokú slovenskú kultúrnu verejnosť. Dnešný Literárny...

Bojujeme za záchranu Literárneho týždenníka!

06.04.2023 09:35
  Vážení čitatelia, ako sme vás  už informovali v LT, Fond na podporu umenia (FPU) NEPRIDELIL Literárnemu týždenníku, časopisu Spolku slovenských spisovateľov (SSS), NA ROK 2023 – tak ako v roku 2022 – NIJAKÚ DOTÁCIU, teda ani jedno euro na podporu jeho tvorby a vydávania! FPU takisto...

Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Ďakujeme za vašu podporu

25.01.2023 15:21
Literárnemu týždenníku v roku 35. výročia jeho vzniku Fond na podporu umenia nepridelil na rok 2023 nijakú dotáciu! Bojujeme za pluralitnú slovenskú kultúru, právo na šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti. Ďakujeme za vašu podporu. Redakcia   Fond na podporu umenia (FPU)...

Zoznam odberných miest (archív 2020)

12.07.2022 18:17
Ober a predplatné (archív) PREDAJNÉ MIESTA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA (aktualizovaný zoznam 2020)   MEDIAPRINT-KAPA, Pressegroso, a. s.   Mesto/obec Ulica/Nám. č. d. Meno predajcu, strediska/ Miesto Druh...

ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom DO SOBOTY 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

11.05.2022 15:09
Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka, napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a...

DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre SSS a Literárny týždenník z daní za rok 2021

26.04.2022 16:10
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2021. Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 54 Bratislava 1, IČO: 30778166, Právna forma:...

Literárny týždenník potrebuje vašu podporu – Oslovte podnikateľov, aby nám poskytli dve percentá zo zaplatenej dane

29.04.2021 07:41
Rok 2021 je pre redakciu Literárneho týždenníka (LT) mimo­riadne neľahkým obdobím. Negatívny vývoj z minulého roka pokračuje, keďže nám Fond na podporu umenia (FnPU) poskytol dotáciu len v sume 40-tis. eur, teda ešte nižšiu ako vlani (43-tis.) a o tretinu nižšiu ako na rok 2019; vtedy sme dostali...

Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

29.04.2021 07:32
Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vydavateľ Lite­rárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, je zaregistrovaná podľa príslušných platných právnych noriem a môžete jej poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uply­nulý rok 2020.   Identifikačné...
Záznamy: 1 - 10 zo 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>