Archív článkov

Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

22.01.2021 18:45
(1 normalizovaná strana =1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)   1. Krátky príspevok: * SPRÁVA, ANOTÁCIA, POZNÁMKA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov; * ROZŠÍRENÁ SPRÁVA: max. 1 normostrana, t. j. do 1 800 znakov.   2. Stredne dlhý príspevok: * LITERÁRNA RECENZIA: max. 2,5...

Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

22.01.2021 18:42
Na určenie rozsahu textu rukopisu sa používa normalizovaná strana (normostrana, skr. NS) alebo počet znakov vrátane medzier. Jedna normalizovaná strana = 1 800 znakov vrátane medzier.   POČET ZNAKOV sa dá určiť v programe Word – pri otvorenom dokumente – v položke menu Nástroje...

Štandardné nastavenia v textovom editore v počítači

22.01.2021 18:40
Pri písaní textu v textovom editore v počítači odporúčame zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť pri redigovaní a zalamovaní, a takisto sa minimalizuje pravdepodobnosť prípadných neželaných chýb. Ide o tieto predvoľby: 1)...

Niektoré ZÁSADY písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine

22.01.2021 18:35
Pri písaní v textovom editore v počítači odporúčame dodržať tieto zásady písania a úpravy textu v slovenčine:   1) POMLČKA (–) je dlhšia ako spojovník a oddeľuje sa medzerami. Píše sa s medzerou:     a) z oboch strán, ak je medzi slovami, vetami, číslami, písmenami; správne:...

Ako správne napísať adresu na list?

22.01.2021 18:32
Ako správne napísať adresu na s list? Viac na webovej stránke Slovenskej pošty: Správne napísať adresu.

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Sviatky pokoja v časoch nepokoja

09.12.2020 07:52
Vážení čitatelia, priaznivci Literárneho týždenníka, milí priatelia, dovoľte mi poďakovať sa za celoročnú intenzívnu podporu nášho/ vášho časopisu, a to tak čitateľom, ako aj prispievateľom. Rok 2020 sa všetkým dozaista vryje do pamäti najmä pre koronavírus, ktorý nepríjemne poznačil naše...

Zoznam odberných miest (archív 2016)

24.05.2020 16:23
ODBERNÉ – PREDAJNÉ MIESTA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA (2016) MEDIAPRINT-KAPA, Pressegroso, a. s.   Mesto, obec Ulica, nám., č. d. Meno predajcu, č. odberu Druh predajného miesta Bánovce nad Bebravou Zafortná 15...

Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Nové výzvy

31.01.2019 08:00
 Nový ročník Literárneho týždenníka sa aj naďalej nesie v znamení významného 30. výročia vzniku časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo 21. 9. 1988. Odkazom  jubilea pre dnešnú redakciu sú výzvy prehlbovať časopis obsahovo, zatraktívniť ho výtvarne či graficky, ako aj rozšíriť jeho čitateľský...

Igor Válek: Spúšťame online verziu Literárneho týždenníka

31.01.2019 08:00
 Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka (LT), spúšťa dňom 1. februára t. r. online verziu LT (ďalej OV LT) na webovej adrese https://literarnytyzdennik.sk/. Zámerom jej spustenia je vytvoriť moderný webový portál, nadväzujúci na doterajšie webové stránky...

Oprava chyby v printovom vydaní Literárneho týždenníka 27 – 28/2018

24.08.2018 17:53
V printovom vydaní LT 27 –  28 z 22. 8. 2018 v komentári Ľudovíta Števka Nové kolo hystérie na 3. strane, žiaľ, vypadli posledné slová článku. Celá posledná veta mala znieť: Tentoraz to bude pochod za Trinha Xuana Thanha, lebo na Slovensku „treba prevziať moc“. Za chybu, ktorá...
Záznamy: 1 - 10 zo 105
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>