Pestrá, bohatá a kvalitná ponuka LT 25 – 26/2023

11.12.2023 08:10

Vážená redakcia Literárneho týždenníka,

rada by som ako čitateľka, prispievateľka a členka redakčnej rady vyslovila úprimnú vďaku za to, že ste vedeli v daných, bez zveličenia možno povedať nežičlivých podmienkach vydať toľko čísel časopisu, že ste sa nevzdali, nerezignovali, ale usilovali sa v rámci možností udržať solídnu úroveň časopisu. Priznám sa, že neraz som tŕpla, či ešte nájdem v schránke nové číslo a keď som ho odtiaľ s úľavou vyberala, hovorila som si, hádam ešte vydržia, ba presnejšie, hovorila som si, hádam ešte vydržíme.

Aj najnovšie číslo LT 25 – 26 prináša pestrú, bohatú a kvalitnú ponuku, a to nielen zo sveta literatúry, ale aj hudby či výtvarného umenia, naozaj je čo čítať! Za všetky príspevky spomeniem len aktuálny text o štátnych symboloch, o potrebe zdravého vidieka, exkurziu do veže Michalskej brány, text o Poetickej karaváne s Poéziou bez hraníc... aj z osobných dôvodov som vďačná za „koláž“ z myšlienok dvoch našich významných osobností z Liptova – Martina Rázusa a Milana Rúfusa... za čítanie však nepochybne stáli aj ostatné články. Je radostné, že autorské zázemie LT sa rozširovalo napriek neblahým časom, že ani v nich nechýbala čitateľská podpora.

Verím, že pre LT nastanú teraz lepšie roky, že nebude ohrozená jeho existencia. No aj naďalej bude treba veľa pozitívnej energie, nadšenia, veľa tvorivých nápadov – a, samozrejme, potrebná bude aj pevná čitateľská obec.
To všetko Literárnemu týždenníku úprimne prajem,

ETELA FARKAŠOVÁ