Ars litera venovaná odkazu básnika KAROLA STRMEŇA

22.05.2023 12:11

Relácia Ars litera venovaná odkazu Karola Strmeňa

odznela 30. 3. 2023 od 17. do 18. hod. na Rádiu Devín

Archív: www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/2022026.

O živote a diele K. Strmeňa hovorí literárny teoretik MATÚŠ MARCINČIN,
autor monografie Karol Strmeň, krištáľ na zabudnutom ostrove

Kniha vyšla ako 58. zväzok edície Libri Historiæ Slovaciæ (séria Artes & Litteræ).

Redaktor Ars litery: Jozef Palaščák