Rozsah príspevkov a rukopisu

Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

22.01.2021 18:45
(1 normalizovaná strana =1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)   1. Krátky príspevok: * SPRÁVA, ANOTÁCIA, POZNÁMKA: max. 0,5 normostrany, t. j. do 900 znakov; * ROZŠÍRENÁ SPRÁVA: max. 1 normostrana, t. j. do 1 800 znakov.   2. Stredne dlhý príspevok: * LITERÁRNA RECENZIA: max. 2,5...

Určenie rozsahu rukopisu (v textovom editore v počítači)

22.01.2021 18:42
Na určenie rozsahu textu rukopisu sa používa normalizovaná strana (normostrana, skr. NS) alebo počet znakov vrátane medzier. Jedna normalizovaná strana = 1 800 znakov vrátane medzier.   POČET ZNAKOV sa dá určiť v programe Word – pri otvorenom dokumente – v položke menu Nástroje...

Štandardné nastavenia v textovom editore v počítači

22.01.2021 18:40
Pri písaní textu v textovom editore v počítači odporúčame zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť pri redigovaní a zalamovaní, a takisto sa minimalizuje pravdepodobnosť prípadných neželaných chýb. Ide o tieto predvoľby: 1)...

Niektoré ZÁSADY písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine

22.01.2021 18:35
Pri písaní v textovom editore v počítači odporúčame dodržať tieto zásady písania a úpravy textu v slovenčine:   1) POMLČKA (–) je dlhšia ako spojovník a oddeľuje sa medzerami. Píše sa s medzerou:     a) z oboch strán, ak je medzi slovami, vetami, číslami, písmenami; správne:...

Ako správne napísať adresu na list?

22.01.2021 18:32
Ako správne napísať adresu na s list? Viac na webovej stránke Slovenskej pošty: Správne napísať adresu.