Kvalita obrazových materiálov

Vhodnosť elektronických dokumentov na publikovanie v Literárnom týždenníku

26.10.2014 18:38
  1. FOTOGRAFIU, ILUSTRÁCIU naskenujte s rozlíšením minimálne 300 dpi, MENEJ KVALITNÝ DOKUMENT – napr. starú fotografiu, historickú listina a pod. – naskenujete s rozlíšením 600 dpi. 2. Pred fotografovaním elektronickým fotoaparátom NASTAVTE vyhovujúcu KVALITU ROZLÍŠENIA FOTOGRAFIÍ (viac...

Tlačová kvalita elektronických dokumentov

26.10.2014 18:36
  1. Na DOSIAHNUTIE TLAČOVEJ KVALITY fotografie alebo ilustrácie určenej na publikovanie je nevyhnutné ROZLÍŠENIE elektronického dokumentu 300 dpi. 2. VEĽKOSŤ ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU (fotografie, ilustrácie) s rozlíšením 300 dpi (t. j. v tlačovej kvalite) napríklad s rozmerom 1200 dpi x...