Prispievateľská etika

Prosba

30.10.2014 22:58
Vážení prispievatelia, príspevky, ktoré nám posielate, neposielajte aj do iných redakcií, keďže tým poškodzujete nielen náš časopis, ale i svoje dobré meno.  

Etický kódex novinára

30.10.2014 22:56
  Slovenský syndikát novinárov prijal na svojom 9. sneme 5. novembra 2010 Etický kódex SSN, ktorý ustanovuje, že "Pre prácu novinára sú PRVORADÉ HODNOTY osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti" a že "HLAVNÝMI ZÁSADAMI, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov."   V Etickom kódexe SSN, ktorý...