Literárny týždenník by som zamerala viac na súčasnosť...

31.10.2014 00:12

„Zamerala by som LT viac na súčasnosť. Redakcia by mohla vždy v jednotlivých číslach priblížiť predstaviteľov súčasnej slovenskej literatúry a ich tvorbu napr. formou medailónika na dvojstrane (rozhovor, ukážky z diela a pod.). A ďalej podporovať kvalitnú literárnu kritiku.“

MARTA HLUŠÍKOVÁ, Rimavská Sobota