Dať priestor podujatiam mimo Bratislavy

31.10.2014 00:16

„V Literárnom týždenníku treba rozšíriť odborné kritiky a recenzie v jednotlivých druhoch umenia. Dať priestor aj významným podujatiam mimo Bratislavy, pretože, našťastie, sú tu hodnotné umelecké počiny.“

SILVIA FECSKOVÁ, Bardejov