Problematika starých Slovákov a šírenia kresťanstva...

31.10.2014 00:14

„Témy: problematika „starých Slovákov“, šírenia kresťanstva na Slovensku (Vata a pohanské povstanie a pod.)..., ale aj témy o SNP. A návrhy na zlepšenie situácie na Slovensku. Rozhovor napríklad s ministrom kultúry, aby osvetlil súčasnú kultúrnu politiku vlády. Týždenník by potreboval aj oživenie dizajnu, grafiky, použitie viacerých farieb, otvorenie sa ďalším autorom.“

PAVOL IČO, Košice