Prineste reportáž o ne/využívaní pôdy a farmároch

31.10.2014 00:15

„Vzťah nevyužitá pôda a nezamestnanosť – predsa vždy platilo, že kto má pôdu, tak tá ho uživí... a už to neplatí? Vidiek je lenivý, nevie sa o seba postarať ako kedysi... Prineste reportáž o farmároch, ktorí sa sami vedia uživiť tam, kde iní hovoria, že sa nedá.“

JURAJ TEVEC, Bratislava