Vyvolať diskusiu o vízii smerovania slovenskej spoločnosti

31.10.2014 00:17

„Navrhujem vyvolať diskusiu o vízii ďalšieho smerovania slovenskej spoločnosti po skúsenostiach, ktoré naša spoločnosť nadobudla za posledné štvrťstoročie. Literárny týždenník by sa mal dostať na stredné školy (hlavne gymnáziá), doteraz s vďakou spomínam na svojho profesora slovenčiny, keď prišiel do triedy prvý raz s Kultúrnym životom v roku 1963 a prezentoval nám ho, stal som sa jeho predplatiteľom, a od roku 1988 som predplatiteľom LT. Vyžaduje to však rokovať spolu s ministrom kultúry a ministrom školstva. Väčšina študentov nemá potuchy o existencii LT. Treba nájsť sponzorov, ktorí by zabezpečili propagáciu v elektronických médiách.“

Ing. PETER STACHOVIČ, Holíč