Vyplňte formulár a kliknite na tlačidlo Odoslať.

ANKETA Zachráňme Literárny týždenník!

ANKETA Literárneho týždenníka o nepridelení dotácie Fondom na podporu umenia (FPU) na rok 2022 časopisom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a o záchrane Literárneho týždenníka

Zvoľte súbor


Poznámky:

1. Údaje označené symbolom * sú povinné.
3. E-mailové adresy anktetárov vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudú zverejnené.

Možnosť odpovedal na e-mail Literárneho týždenníka

Odpovede na otázky môžete poslať aj štandardným spôsobom na e-mail Literárneho týždenníka (literarny.tyzdennik@gmail.com). Takisto, prosíme, dodržte rozsah na všetky odpovede max. 2 normostrany (do 3 600 znakov vrátane medzier).