Vážení čitatelia a podporovatelia Literárneho týždenníka,
ďakujeme za vašu priazeň a dary v zbierke na podporu Literárneho týždenníka (LT), ako aj za vaše e-maily, v ktorých podporujete úsilie redakcie tvoriť časopis v neľahkých podmienkach, spôsobených rozhodnutím FPU neprideliť LT na  rok 2022 ani jedno euro dotácie.
Takisto ďakujeme stálym prispievateľom za ich príspevky, ktorými obohacujú jednotlivé vydania LT.
Sme radi, že čítate náš/váš časopis a osobitne si ceníme vyjadrenia, ako sme dostali v e-maile pani profesorky E. Farkašovej: ... „číslo je veľmi dobré, akoby sa v nepriazni znásobovala energia, zaslúžite si v redakcii obdiv... len vydržať ešte ďalej, azda budúci rok budú musieť dať už grant...“
Za redakciu
ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor LT

 

(Zdroj: LT 15 – 16 z 27. 4. 2022, s. 2)

Ankteta 2022 –  Zachráňme Literárny týždenník! – ODPOVEDE ANKETÁROV

ČÍTAŤ V KVALITNEJŠOM ROZLÍŠENÍ – ANKETA 2022 (PDF)