ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

FORMULÁR – Anketa LT k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 30. výročiu vzniku Literárneho týždenníka

Odpovede by mali byť v rozsahu max. 30 riadkov (asi 1 800 znakov vrátane medzier, resp. asi 1 normalizovaná strana). Údaje označené symbolom * sú povinné.

Odpovede, ktoré dostaneme do 3. 1. 2018, uverejníme v prvom januárovom vydaní Literárneho týždenníka, ostatné budeme publikovať priebežne.

Redakcia

________________________________

Odpovede na anketové otázky môžete poslať aj e-mailom na adresu Literárneho týždenníka literarny.tyzdennik@gmail.com.

Súbor s textom anketových otázok si môžete stiahnuť v DOC alebo RTF.

________________________________

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA K 25. VÝROČIU VZNIKU SR A 30. VÝROČIU VZNIKU LT 

Vážení čitatelia,

v budúcom kalendárnom roku si pripomíname dve významné výročia – 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (október 1988). V tejto súvislosti sa na vás obraciame so žiadosťou o odpovede na anketové otázky:

 

1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?

2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?

3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej štátnosti až do súčasných dní?

 

Uveďte svoje meno a priezvisko, obec alebo mesto.

(Ak chcete, môžete uviesť aj povolanie alebo zamestnanie.) 

 

Odpovede by mali byť v rozsahu max. 30 riadkov (asi 1 800 znakov vrátane medzier, resp. asi 1 normalizovaná strana).

Odpovede posielajte na mailovú adresu Literárneho týždenníka: literarny.tyzdennik@gmail.com.

Tie, ktoré dostaneme do 3. 1. 2018, uverejníme v prvom januárovom vydaní nášho časopisu, ostatné budeme publikovať priebežne.

Redakcia