Anketa Literárneho týždenníka o udalostiach v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016 a o žiaducich zmenách v roku 2017

Obe odpovede by mali mať max. 20 riadkov. (Údaje označené symbolom * sú povinné.)

Zvoľte súbor

Formulár vyplňte a odošlite najneskôr do 3. januára 2017. Odpovede na anketové otázky môžete poslať aj e-mailom na adresu Literárneho týždenníka literarny.tyzdennik@gmail.com. Vaše odpovede budeme postupne uverejňovať v Literárnom týždenníku.

Redakcia

ANKETOVÉ OTÁZKY:
1. Čo vás zaujalo v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016?
2. Čo zásadné by sa podľa vás malo zmeniť v týchto oblastiach v roku 2017?

POKRAČOVANIE