Archív článkov

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ V SRBSKU

21.07.2015 21:13
Slovenské printové médiá v Srbsku  Hlas ľudu Informačno-politický týždenník Zakladateľ: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Vydáva Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Adresa: Hlas ľudu, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, Srbsko Kontakt: Vladimíra...

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ PRINTOVÉ PERIODIKÁ V RUMUNSKU

21.07.2015 21:10
Slovenské printové médiá v Rumunsku  Dolnozemský Slovák Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku Časopis bol prvým ústredným informátorom o národnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom živote Slovákov vo Vojvodine. Prvé číslo vyšlo v Novom Sade roku 1902. Majiteľom, vydavateľom a...

SLOVENSKÉ EKETRONICKÉ MÉDIÁ V SRBSKU A SLOVENSKÉ REDAKCIE V SRBSKÝCH MÉDIÁCH

21.07.2015 21:09
Rádio Báčka – Radio Bačka Bač  Frekvencia: 99,1 MHz FM (veľmi krátke vlny) Adresa rádia: Rádio Báčka, Bač, Srbsko Slovenská redakcia Rádia Báčka  Kontakt: redaktorky Ana Fodorová, Viera Šoškićová Adresa slovenskej redakcie RB: Štúdio Rádia Bačka, Selenča, Vojvodina, Srbsko Tel.:...

Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12
Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka. Redakcia...

Prínos Literárneho týždenníka v období po jeho vzniku

05.06.2015 23:05
Literárny týždenník – najmä vďaka jeho zakladateľovi a prvému šéfredaktorovi Vincentovi Šabíkovi a novovytvorenej redakcii, ktorá zahŕňala aj viacerých generačne mladších spisovateľov a publicistov, ale aj vďaka jeho iniciátorovi a podporovateľovi, vtedajšiemu ministrovi kultúry a vynikajúcemu...

Vyvolať diskusiu o vízii smerovania slovenskej spoločnosti

31.10.2014 00:17
„Navrhujem vyvolať diskusiu o vízii ďalšieho smerovania slovenskej spoločnosti po skúsenostiach, ktoré naša spoločnosť nadobudla za posledné štvrťstoročie. Literárny týždenník by sa mal dostať na stredné školy (hlavne gymnáziá), doteraz s vďakou spomínam na svojho profesora slovenčiny, keď...

Dať priestor podujatiam mimo Bratislavy

31.10.2014 00:16
„V Literárnom týždenníku treba rozšíriť odborné kritiky a recenzie v jednotlivých druhoch umenia. Dať priestor aj významným podujatiam mimo Bratislavy, pretože, našťastie, sú tu hodnotné umelecké počiny.“ SILVIA FECSKOVÁ, Bardejov

Prineste reportáž o ne/využívaní pôdy a farmároch

31.10.2014 00:15
„Vzťah nevyužitá pôda a nezamestnanosť – predsa vždy platilo, že kto má pôdu, tak tá ho uživí... a už to neplatí? Vidiek je lenivý, nevie sa o seba postarať ako kedysi... Prineste reportáž o farmároch, ktorí sa sami vedia uživiť tam, kde iní hovoria, že sa nedá.“ JURAJ TEVEC, Bratislava

Problematika starých Slovákov a šírenia kresťanstva...

31.10.2014 00:14
„Témy: problematika „starých Slovákov“, šírenia kresťanstva na Slovensku (Vata a pohanské povstanie a pod.)..., ale aj témy o SNP. A návrhy na zlepšenie situácie na Slovensku. Rozhovor napríklad s ministrom kultúry, aby osvetlil súčasnú kultúrnu politiku vlády. Týždenník by potreboval aj...

Ísť do knižníc

31.10.2014 00:13
„Aj naďalej sa treba venovať témam identity..., prinášať recenzie umeleckých podujatí, fotografických výstav, reportáže aj o fotografoch... a vôbec reportáže. Pod hlavičkou LT treba ísť aj do knižníc, s prednáškou, aj s autormi, napr. na tému recenzie kníh – a doniesť (ak nejaká existuje) remitendu...
Záznamy: 101 - 110 zo 119
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>