SLOVENSKÉ EKETRONICKÉ MÉDIÁ V SRBSKU A SLOVENSKÉ REDAKCIE V SRBSKÝCH MÉDIÁCH

21.07.2015 21:09

Rádio BáčkaRadio Bačka Bač 
Frekvencia: 99,1 MHz FM (veľmi krátke vlny)
Adresa rádia: Rádio Báčka, Bač, Srbsko
Slovenská redakcia Rádia Báčka 
Kontakt: redaktorky Ana Fodorová, Viera Šoškićová
Adresa slovenskej redakcie RB: Štúdio Rádia Bačka, Selenča, Vojvodina, Srbsko
Tel.: +381-(0)21/774-115
E-mail: selenca@radiobacka.com
Internet: www.radiobacka.com
Vysielanie naživo sa dá spustiť na stránke rádia – Program naživo.
Vysielanie po slovensky: v pondelok od 20. do 24. hod., v utorok a stredu od 19. do 20. hod., v piatok od 19. do 20. hod. a v nedeľu od 12. do 14. hod.

Rádio Kysáč Radio Kisač 
Frekvencia: 103,8 MHz FM (veľmi krátke vlny)
Adresa: Rádio Kysáč, Slovenská 22, 21 211 Kysáč, Vojvodina, Srbsko
Kontakty: Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka a šéfredaktorka; Michal Ďurovka, redaktor denného programu 
Tel.: +381(0)-21-827-071
E-maily: kic@eunet.rs; durovkam@open.telekom.rs
Internet: sites.google.com/site/radiokysac; www.facebook.com/pages/Rádio-Kysáč-Radio-Kisač-1038-MHz/136659609740304
Vysielanie po slovensky: každý deň okrem piatku: pondelok – sobota: od 18. do 23. hod., nedeľa: od 10. do 18. hod.; kultúra je zastúpená aj v rámci správ – INFO – každý pracovný deň o 20,10 hod. v trvaní 10 min. (zahrnuté správy z Kysáča, Nového Sadu a Pokrajiny) a vo štvrtok od 19. do 19,30 hod. v programe Postoj, chvíľa; v nedeľu od 12,30 do 13,30 hod. vysiela v slovenčine prehľad udalostí týždňa. (V piatok rádio vysiela v srbčine.)

Rádio-televízia obce Kovačica – Radio-televizija Opštine Kovačica (RTV OK) 
Adresa: RTV OK, Janošíkova ul. 127, 26210  Kovačica, Srbsko
Kontakt: Gojko Vukadin, riaditeľ a šéfredaktor
Tel.: +381(0)-13-662-616, +381-13-661-016
E-mail: rtvkovacica@gmail.com
Internet: www.rtvok.com

Televízia obce Kovačica 
Program Televízie OK: www.rtvok.com/tvok/program
Vysielanie TV OK naživo: www.ustream.tv/channel/rtvok
Vysielanie po slovensky: od pondelka do piatku o 15. a 19. hod. vysiela spravodajskú reláciu; reláciu Klenotnica vysiela v utorok, piatok a v nedeľu od 16. do 18. hod. a v repríze o 00.00 a o 10. hod. v stredu, sobotu a pondelok. V nedeľu vysiela náboženskú relácia Slovo na týždeň, ktorú preberá zo Slovenska. (okrem slovenčiny aj v srbčine, po maďarsky a po rumunsky.)

Rádio obce Kovačica 
Frekvencia: 93, 2 MHz, FM Stereo
Program Rádia OK: www.rtvok.com/radiook/program
Vysielanie Rádia obce Kovačica naživo: www.justin.tv/radiook
Internet: www.facebook.com/RadioKovacica
Vysielanie po slovensky: každý deň, v pracovných dňoch od 6. do 8. hod. ráno a od 15. do 19. hod. V sobotu rádio vysiela obsahy slovenských vojvodinských vysielaní z Rádia Báčka, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova a Rádia Kysáč od 14. do 14.30 hod. a od 15. do 17. hod. V nedeľu rádio vysiela po slovensky od 8,30 do 9. hod. a od 13. do 20. hod. Rádio spolupracuje i so Slovenskom, s rádiom Slovakia internacional, takže sú obsahy tohto rádia dostupné i poslucháčom Rádia Kovačica. (Rádio vysiela okrem slovenčiny aj v srbčine, po maďarsky a po rumunsky.)

Rádio Televízia Pančevo   Radio-Televizija Pačevo 
Kontakt: Tatjana Jelesićová, riaditeľka
Adresa: RTV Pančevo, Nikole Đurkovića 1, 26000 Pančevo, Srbsko
Tel.: RTV: +381-(0)13-314-011
E-mail: office@rtvpancevo.rs; marketing_rtvpancevo@yahoo.com
Internet: www.rtvpancevo.rs; rtvpancevo.rs/Ostalo/O-nama/o-nama.html

Slovenská redakcia TV Pančevo 
Kontakty: Nevena Simendićová, hlavná a zodpovedná redaktorka; Eva Nagyová, redaktorka; Alena Gajanová a Marína Hríbová, novinárky a moderátorky
Adresa: Slovenská redakcia TV Pančevo, RTVP, Ulica Nikole Đurkovića 1, 26000 Pančevo, Srbsko
Tel./fax (redakcia): +381-(0)13-318-492, tel.: 381-(0)64-866-20-69
E-maily: televizija@rtvpancevo.rs; e-mail (redakcia): desk.tv@rtvpancevo.rs; evajozsi@yahoo.com; alenagajan@gmail.com; marinahrib@gmail.com
Internet: dobryden.webs.com/redakcia
Vysielanie po slovensky: program pod názvom Dobrý deň v stredu od 19,40 do 20,07 hod. a v repríze v nedeľu od 7,30 do 07,57 hod.

RTV Panónia – RTV Panonija 
TV Nový Sad – TV Novi Sad
Kontakt: Arse Teodorovića 5, Nový Sad
tel.: 021 521 077, fax: 021 528 042
E-mail: redakcija@rtvpanonija.rs
Internet: rtvpanonija.rs
Vysielanie naživo: rtvpanonija.rs/panonija.asx; www.uzivotv.com/panonija.html

Televízia Petrovec 
Adresa: Redakcia TV Petrovec, Industrijska zona BB, 21470 Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko
Telefón: +381-(0)21-782-033
E-mail: redakcia@tvpetrovec.com
Internet: www.tvpetrovec.com; www.petrovec.com
Motiva(k)cia – Mládežnícka televízna a rozhlasová relácia, Báčsky Petrovec
E-mail: motivakcia@gmail.com
Odvysielané programy sa dajú pozrieť v archívoch na internetovej stránke: www.tvpetrovec.com.
Vysielanie po slovensky: každý deň od 18,45 do asi 23. hod.

Rádio Petrovec 
Frekvencia: 91, 4 MHz (vysiela sa aj prostredníctvom obecného televízneho info kanála v káblovej sieti)
Kontakt: Ján Černák, riaditeľ a šéfredaktor
Adresa: Rádio Petrovec, Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbsko
Webová stránka Peterovec: www.petrovec.com.
Motiva(k)cia – Mládežnícka televízna a rozhlasová relácia, Báčsky Pterovec
E-mail: motivakcia@gmail.com
Program Rádia Petrovec na internete: www.facebook.com/pages/Radio-Petrovec/127347490674101?hc_location=timeline
Živé vysielanie: Dá sa spustiť na adrese: radio.petrovec.com.
Vysielanie po slovensky: každý deň iba v slovenčine. Od utorka do piatka vysiela každú hodinu správy, o 10,40 (Hit dňa)  a 14. (Dozvuky dňa). Každý deň od 5. do 15. hod. vysiela slovenskú hudbu a od 15. do 5.  hod. svetovú hudbu. V sobotu vysiela od 10. do 12. hod. (Aktuality z Vojvodiny) a v nedeľu od 10. do 12. hod. (Retrospektíva týždňa).

Rádio-Televízia Stará Pazova – Radio-Televizija Stara Pazova 
Kontakt: Jaovica Gavrica, riaditeľ
Adresa: Radio Televizija Stara Pazova Kralja Petra 10, 22300 Stara Pazova, Srbsko
Tel. (ústredňa): +381-(0)22-310-011, fax: +381-(0)22-310-005, štúdio: +381-(0)22-310-171
E-mail (informácie): info@rtvstarapazova.rs, (redakcia): rsp91.5@gmail.com
Internet: www.rtvstarapazova.rs/sr/vesti.php

Rádio Stará Pazova 
Frekvencia: 91,5 MHz (počuteľnosť medzi Belehradom a Novým Sadom)
Program: www.rtvstarapazova.rs/sr/radio-program.php
Živé vysielanie sa dá spustiť na stránke RTVSP pod názvom TV ONLINE: 217.169.221.82:8000/listen.pls.

Televízia Stará Pazova 
Televízia Stará Padova vznikla popri fungujúcom rádiu Vojka z iniciatívy nadšencov pod vedením Petra Radivojevica desať rokov po vzniku rádia, roku 1978.  
Program: www.rtvstarapazova.rs/sr/tv-program.php
Živé vysielanie Televízie Stará Pazova sa dá spustiť na stránke RTVSP pod názvom  RADIO ONLINE (rtsp://iptvbh.dyndns.org:1935/live/stara_pazova).
Vysielanie po slovensky: od utorka do soboty o 17. hod. správy,  v repríze o 22. hod.; v nedeľu o 13. hod. relácia S nami a pre vás (kultúrne či náboženské témy, aktuality a informácie), v repríze v pondelok o 14. hod.

Rádio Šíd – regionálne rádio – Rádio Šid – regionalni radio 
Frekvencia: 104,6 MHz (šíri sa aj cez káblové siete)
Adresa: JP Radio Šid, Karađorđeva 9/IV, 22240 Šid – Srbija
Tel.: +381-(0)22-712-336
E-mail: redakcija@radiosid.net
Internet: www.radiosid.net; facebook.com/radiosid
Vysielanie: v srbčine, v slovenskom a rusínskom jazyku.

Rádio-televízia Vojvodiny – Radio-televizija Vojvodine (RTV) 
Adresa: RTV, Sutjeska 1, Nový Sad, Srbsko
Tel. (ústredňa): +381-(0)21-210-16-46
Internet: www.rtv.rs

Televízia Nový Sad (RTV) – Televizija Novi Sad (RTV) 
Slovenská redakcia TV Vojvodiny: 
Adresa: Slovenská redakcia TV Vojvodina, RTV, Sutjeska 1, Nový Sad, Srbsko
Zodpovedný redaktor: Jan Čeman
Novinári: Pavel Hric, Juliana Bovdišová, Anna Stanivuková (súčasne aj redaktorka), Jarmila Labátová-Štrbová, Anna Jašková, Kristína Filková, Milan Kulík, Anna Funtíková, Anna Maľová, hlásateľka je Karmena Zorňanová.
Tel.: +381-(0)21-210-15-06
Relácia Kumštáreň – redaktorka vysielania: Annamária Boldocká-Grbićová; spolupracovníci: Anna Jašková, Jarmila Labátová-Štrbová, Ján Čáni
E-mail: dennik@rtv.rs
Internet: www.rtv.rs/sk
Web (archív programov v slovenčine): www.youtube.com/user/SlovaciRTV
Progam TV1 na internete: www.rtv.rs/sk/program/tv1
Vysielanie RTV2 naživo: www.uzivotv.com/rtv1.html
Vysielanie po slovensky: na programe TV2 každý deň relácia Denník od 18. do 18.15 hod.; v piatok relácia Dobrý večer, Vojvodina.

Rádio Nový sad (RTV) – Radio Novi Sad RTV 
Redakcia programu v slovenskom jazyku:
Adresa: Sutjeska 1, Nový Sad, Srbsko
kontakt: Milina Florianová, zodpovedná redaktorka
Tel.: +381-(0)21-210-17-30
E-mail: slovacka.radio@rtv.rs
Internet: www.rtv.rs/sk
Prehľad týždenného vysielania na rozhlasovom programe v rečiach národnostných menšín Rádio 3: www.rtv.rs/sk/program/radio3
Vysielanie po slovensky: na programe Rádio 3 každý deň dopoludnia 8. hod. do 10. hod. (Správy, Historický kalendár a rozličné relácie) a popoludní od 15. do 18. hod. (okrem srbčiny, vysiela v slovenčine, maďarčine a rumunčine.)

Slovenské internetové Rádio Padina – Slovački Radio Padina – internetno izdanie 
Frekvencia: 88,2 MHz
Kontakt: Ján Petráš, Slovenské Radio Padina, Námestie Oslobodenia 14, 26215 Padina, Srbsko
Tel. +381-(0)013-668-333; mobil: +381-(0)69-668-006 (iba pre sms)
E-mail: radiop@ptt.rs; radio.padina@yahoo.com
Internet: www.radiopadina.com; www.facebook.com/groups/radiopadina/
Vysielanie naživo  (24 hodín denne): radiopadina.listen2myradio.com/

RTV Panónija Nový Sad – RTV Panonija Novi Sad 
TV Nový Sad – TV Novi Sad 
Kontakt: TV Nový Sad, RTV, Arse Teodorovića 5, Nový Sad
Tel.: 021 521 077, fax: 021 528 042
E-mail: redakcija@rtvpanonija.rs
Internet: rtvpanonija.rs
Vysielanie naživo: rtvpanonija.rs/panonija.asx

Novosadská televízia – Novosadska televizija – Novosadska TV 
Novosadská televízia, predtým známa ako Apollo TV, je televízna stanica, ktorú založilo roku 1999 ako Mestské informačné centrum „Apolo“ Zhromaždenie mesta Nový Sad. V roku 2010 zmenila názov na Novosadskú televíziu.
Adresa: Novosadska televizija, Trg slobode 3, 21000 Nový Sad, Srbsko
Kontakt: Emília Maricová, šéfredaktorka; Anna Lačoková, redaktorka vysielania v slovenčine
Tel. a fax: +381-(0)21-472-23-40; tel. +381-(0)21-472-23-41, +381-(0)21-472-23-44
E-mail: office@novosadska.tv, novosadskatv.marketing@gmail.com
Internet: www.facebook.com/Novosadskatv; zahraničný portál: www.facebook.com/www.novosadska.tv
Vysielanie naživo: www.uzivotv.com/apolo.html
Vysielanie po slovensky: relácia Objektív na kanáli 60 každý pracovný deň o 16. hod.