Literárny týždenník 2015

Rok 2015, XXVIII. ročník

Literárny týždenník 23 – 24/2015

Literárny týždenník 23 – 24/2015 prináša: * ROZHOVOR * Andrej Danko: Buďme hrdí na svoj štát (S predsedom SNS o vzťahu národného a univerzálneho – globálneho – v hodnotovej hierarchii spoločnosti i jednotlivca sa zhovára Pavol Dinka) * ESEJ/FILOZOFIA * E. Farkašová: Filozofia pri...

Literárny týždenník 21 – 22/2015

Literárny týždenník 21 – 22 z 3. júna 2015 prináša:   * ROZHOVOR * M. M. Stolárik: Slovensko je ešte vždy exotická krajina, nevie sa o nej skoro nič (so slovenským krajanom, profesorom na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite sa zhovára D. Mikolaj) *...

Literárny týždenník 19 – 20/2015

Literárny týždenník 19 – 20 z 20. mája 2015 prináša: * ROZHOVOR * J. Leikert: Nemám rád veľké gestá ani veľké slová (so spisovateľom, vysokoškolským pedagógom a predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu sa zhovára M. Janek) * LITERATÚRA * NOMINÁCIE NA CENY SSS *...

Literárny týždenník 17 – 18/2015

Literárny týždenník 17 – 18/2015 prináša: * I. Stadtrucker: Umenie nesmie zotrvávať vo svete spektákla (so spisovateľom, scenáristom a mediálnym expertom sa zhovára P. Dinka) * RECENZIA/DEJINY/NÁRODNÁ IDENTITA * V. Šabík: Národná kultúra ako rezonančný priestor (rec. V. Jablonický) *...

Literárny týždenník 15 – 16/2015

Literárny týždenník  15 – 16 z 22. apríla 2015 prináša: * ROZHOVOR * A. Ruttkay: Dôkazy archeológie o kontinuite slovenského osídlenia sa nerešpektujú (s významným slovenským archeológom a historikom včasného stredoveku sa zhovára Jozef Vladár) * ESEJ/SERVIS * Novinka...

Literárny týždenník 13 – 14/2015

Literárny týždenník 13 – 14 z 8. apríla 2015 prináša: *  ROZHOVOR * J. Čomaj: Chýbajú veľké témy, vládne krátkodychosť politiky (so slovenským spisovateľom, reportérom a autorom literatúry faktu sa zhovára Š. Cifra) *  ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA * Kolokvium J. Čomaj a literatúra...

Literárny týždenník 11 – 12/2015

Literárny týždenník 11 – 12 z 25. marca 2015 prináša: * ROZHOVOR * V. Hornáček: Na čele zápasov v službe národu a vlasti (s predsedom Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE pri príležitosti 25. výročia jej založenia sa zhovára R. Michelko) * ZO ŽIVOTA SSS * ABY MÚZY NEMLČALI – Podporte...

Literárny týždenník 9 – 10/2015

Literárny týždenník 9 – 10 z 11. marca 2015 prináša: * ROZHOVOR/VEDA * P. Šajgalík: Slovenský vedec – exotická bytosť? (s novým predsedom SAV sa zhovára T. Jaglová) * ZO ŽIVOTA SSS/OSOBNOSTI * Návšteva k 100. výročiu narodenia P. Bunčáka: Skalica privítala zástupcov SSS * Výstava...

Literárny týždenník 7 – 8/2015

Literárny týždenník 7 – 8 z 25. februára 2015 prináša: * ROZHOVOR * F. Mach: Podporiť rozvoj slovenského vidieka (s čestným prezidentom Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky sa zhovára šéfredaktor Literárneho týždenníka Š. Cifra) * ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ * Výsledky ankety...

Literárny týždenník 5 – 6/2015

Literárny týždenník 5 – 6 z 11. februára 2015 prináša: * ROZHOVOR * P. Jaroš: Podporujem iniciovanie a prijatie zákona o slovenskej knihe a časopisoch (s jubilujúcim slovenským spisovateľom a čestným predsedom SSS sa zhovára šéfredaktor Literárneho týždenníka Š. Cifra) * ZO...

<< 1 | 2 | 3 >>