Literárny týždenník 11 – 12/2015

Literárny týždenník 11 – 12/2015

Literárny týždenník 11 – 12 z 25. marca 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* V. Hornáček: Na čele zápasov v službe národu a vlasti (s predsedom Spoločnosti slovenskej inteligencie KORENE pri príležitosti 25. výročia jej založenia sa zhovára R. Michelko)

* ZO ŽIVOTA SSS

* ABY MÚZY NEMLČALI – Podporte Výzvu SSS k Roku Ľudovíta Štúra a Memorandum konferencie Cesta k mieru!

* Literárna Banská Bystrica 2015

* Jarné knihobranie 2015

* ESEJ/ŠKOLSTVO/LITERATÚRA

* J. Lomenčík: Poézia v školskom šate

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* J. Husár: Je ekonómia vedou a či iba slúžkou?

* Ľ. Števko: Nezávislosť podľa hlavy štátu

* F. Škvrnda: Európska stabilita rok po Kryme

* OSOBNOSTI/LITERATÚRA

* K 90. narodeninám J. Tótha: Pocta umelcovi slova

* ROZHOVOR

* I. Švihlíková: Od veľkej recesie k veľkej transformácii (s českou ekonómkou sa zhovára P. Dinka)

* KOMENTÁRE/DOMOV

* J. Čomaj: 25 rokov rozkvetu slovenskej korupcie

* V. Švenková: Komu (ešte) slúži mozog

* RECENZIE

P. Jaroš: Tisícročná včela (rec. V. Šabík)

Š. Cifra: Čo s takým človekom? (rec. V. Šabík)

P. Mišák: Zopár poznámok k zbierke J. Tazberíka

* UMENIE/VÝTVARNÍCTVO

* M. Vároš: Krutý osud maliarky Fridy Kahlovej

* Ľ. Kotrha: Výhra je vždy len otázkou náhody (s majstrom kresleného humoru sa zhovára A. Sláviková)

* SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/KNIHA

* Jubilanti – členovia SSS v apríli 2015

* Konferencia k 110. výročiu narodenia L. Novomeského

* Cena J. M. Hurbana

* Dramaticky mladí

* Indické vydavateľstvo vydalo slovenskú prozaičku

* Zo zasadaní Predstavenstva SSS

* Čítanie poézie Š. Cifru

* Zomrel M. Gáfrik

* M. Kaliňák: Knižnica v Petržalke s deťmi

* ROZHOVOR

* T. Winkler: Matica prišla zákonom o svoju duchovnú podstatu (s autorom literatúry faktu, literárnym a kultúrnym historikom sa zhovára spisovateľ P. Mišák)

* DEJINY/OSOSBNOSTI/LITERATÚRA

* E. Fordinálová: Otec a syn národa II: K 230. výročiu J. Hollého a 200. výročiu Ľ. Štúra

* R. Michelko: K obhajobe národných záujmov

* DEJINY/NÁRODNÁ IDENTITA/ROK Ľ. ŠTÚRA

* J. Markuš: Ľ. Štúr a nová slovenská doba

* J. Soukupová: Prechádzka po modranskom cintoríne

* RECENZIE

* L. Rišková: Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica (rec. E. Fordinálová, P. Mráz)

* P. Salner – M. Kvasnica: Chatam Sofer Memoriál (rec. V. Apfel)

* D. Podhorský: Štefánikov svet (rec. M. Janek)

* J. Birčák: O fyzike ako rozprávke (rec. J. Jurčo)

* NEKROLÓG

* Zomrel spisovateľ P. Pišťánek

* ČÍTANIE/POÉZIA/PRÓZA

* H. Košková: Medzi nevidiacimi, Nemocnica je miesto..., Uprostred, Neznáma medzi neznámymi

* H. Chachulová: Stromy umierajú postojačky: Motýľovi a iným, Priečny rez, Od stredu, Kvapky v kúte duše, Na konci dňa

* P. Stanislav: To nad nami, Začiatok roka, Obraz jesene, Údel

* M. Brück: Hotel oáza

* RECENZIE

* S. King: Žiarenie (rec. B. Bodacz)

* O. Husejnová: Spiatočný lístok (rec. Ľ. Petraško)

* Z. Kováčová – J. Popovicsová: Na slovíčko o slove (o vedeckom diele E. Tučnej)

* ROZHOVOR

* V. Timura: Prekvapuje ma ľahostajnosť (s autorom literatúry faktu sa zhovára J. Rezník)

* LiTERÁRIUM

* A. Scholz: Pás slov o slovách

* G. Starodubcev: Štyri múdrosti

* J. Bily: Drobničky XXL

* J. Čomaj: Kortešačky, Predjarná

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* P. Gossányi: Aforizmy

* E. Farkašová: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* M. Valašík: Čas pre pravdivý výklad našich dejín

* F. Novosád: Nerešpektovanie práv prekladateľa