Literárny týždenník 23 – 24/2015

Literárny týždenník 23 – 24/2015

Literárny týždenník 23 – 24/2015 prináša:

* ROZHOVOR

* Andrej Danko: Buďme hrdí na svoj štát (S predsedom SNS o vzťahu národného a univerzálneho – globálneho – v hodnotovej hierarchii spoločnosti i jednotlivca sa zhovára Pavol Dinka)

* ESEJ/FILOZOFIA

* E. Farkašová: Filozofia pri šálke kávy...

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* R. Michelko: Postavenie pracovnej sily v ranom kapitalizme

* F. Škvrnda: O čo išlo na summite G7 v Nemecku?

* V. Švenková: Život nás naučil?

* UMENIE/DIVADLO

* M. Polák: Prorok Štúr a jeho tiene v činohre SND

* M. Kováč Adamov:  Po piatej Bábkovej Žiline

* ESEJ/SOCIOLÓGIA/DEJINY

* I. Bariak: Ťaživý fenomén bezdomovectva

* A. Blaha: Uznávaný aj nenávidený Trianon....

* SERVIS/LITERATÚRA

* Úspech členov SSS: Ceny a prémie LF

* Slovenskí spisovatelia v almanachu Shyhta

* Zomrel Ľ. Fuchs

* ROZHOVOR/LITERATÚRA/RECENZIE

* O. Kalamár: Verše na/d/uši – v záujme najvyššej formy komunikácie (S básnikom a aforistom o tom, ako sa dá dvíhať latka kvality poézie prezentovanej

na internete, sa zhovára Z. Kuglerová)

* P. Tomašovič: Prozaický text ako odkaz videného poza život (Zamyslenie nad knihou J. Balca Kliatba žltých ruží)

* R. Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 (rec. J. Handžárik)

* OSOBNOSTI/ČÍTANIE/poézia/ZAHRANIČIE

* M. Servátka: Úvod do knihy M. Trusa J. Kupala na Slovensku

* J. Kupala: Ktože to tam ide?, Moja modlitba

* UMENIE/DIVADLO

* T. Ursínyová: Šperky Madony a slušní mafiáni v opere SND

* M. Bátorová: Naturalizmus na scéne divadla Aréna

* ČÍTANIE/PRÓZA

* A. Ferko: Najsmutnejší príbeh lásky

* ESEJ/POLITOLÓGIA/ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA/ZAHRANIČIE

* J. Janošovský: Utečieme? ... a kam? (II)

* A. Mašková: Konferencia na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova

v Moskve

* DEJINY/IDENTITA

* A. Maťašík: K ceste Dr. V. Šrobára  do USA v roku 1923........

* LiTERÁRIUM

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* Z. Kalčíková: Mikrometre

* M. Lechan: Nechýbajú vám v knižnici? Neprehliadnite!

* J. Kopina: Z našských postrehov – o nás

* J. Grešák: Psím jazykom

* P. Gossányi: Aforizmy...

* M. Kupecký: Zišlo mi na um...

* O. Kalamár: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* V. Jablonický: Neznáme svedectvo o slovenčine.