Literárny týždenník 15 – 16/2015

Literárny týždenník 15 – 16/2015

Literárny týždenník  15 – 16 z 22. apríla 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* A. Ruttkay: Dôkazy archeológie o kontinuite slovenského osídlenia sa nerešpektujú (s významným slovenským archeológom a historikom včasného stredoveku sa zhovára Jozef Vladár)

* ESEJ/SERVIS

* Novinka z VSSS: J. Čomaj: Čas a my

* J. Šelestiak: Satira a kultúrnosť

* M. Maďarič: List jubilantovi J. Čomajovi

* Z pozvánok

* KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

* Ľ. Števko: Predvolebná hystéria okolo Váhostavu

* F. Škvrnda: Čo sa skrýva za pokrokom v rokovaniach s Iránom?

* P. Hynčica: Mesiac straníckych zjazdov v ČR

* UMENIE/DIVADLO

* M. Polák: Premiéra dramatického pásma J. Sarvaša Orol tatranský v DJGT vo Zvolene; Rozjasnený a zábavný Palárik zaujal: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

* ČÍTANIE/PRÓZA

* P. Jaroš: Kontra špásy, Sprcha lásky

* UMENIE/VÝTVARNÍCTVO/FEJTÓN

* M. Stano: O humore a anekdotách

* V. Švenková: Májové rozkoše

* SERVIS/JUBILEÁ/LITERATÚRA/NEKROLÓG

* Jubilanti, Novoprijatí členovia SSS

* Poďakovanie J. Tótha predsedovi SSS

* Kolokvium Ján Čomaj a literatúra faktu

* Vedecká konferencia o J. Chovancovi

* T. Klas: Ruky (báseň venovaná B. Vargovej)........

* Zomrela spisovateľka B. Vargová-Hábovčíková

* Rozhovor

* M. Hauser: V minulosti hľadajme zhmotnenie budúcnosti (so známym českým filozofom  M. Hauserom, kritikom postmodernizmu,  sa zhovára P. Dinka)

* ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA/KALEIDOSKOP

* D. Stano: Pravdu poviem...........

* Ľ. Budinský: Cestovateľ.....

* Z. Kuglerová: Mením sa na tmu, Nepohladená, Obesená, Nakreslím ti ovečku, Smútok na jazyku, Trávová, Never mi, Krajina

* Najkrajšia kniha o Slovensku.......

* DEJINY/IDENTITA/RECENZIE

* M. Pius: Benediktíni pod Slovenskou bránou

* M. Pius: Pátranie po človeku (rec. I. Hudec)

* B. Belák: Užitočné kompendium aj pekná kniha (M. Pecník a kol.: Svätý Cyril a svätý Metod – 1150 rokov živého odkazu pre Slovensko)

* R. Schuster: Kanada, od mora k moru /From Sea to Sea (rec. I. Szabó)

* R. Letz: Slováci vo víre tridsiatych rokov (rec. V. Apfel)

* Umenie/opera

* T. Ursínyová: Súboj kráľovien

* LiTERÁRIUM

* M. Germušková: Europeizmy: Eužrúti, Euafirmatívec, Európski byrokrati, Euparlamentári, Euhodovníci, Euliberáli

* Pukance (zozbieral J. Čomaj)

* M. Lechan: Afohýrizmy

* M. Lechan: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* D. Švorc: Prvá formulácia štátoprávneho postavenia Slovákov medzi národmi