Literárny týždenník 2019

Rok 2019, XXXII. ročník

Literárny týždenník 35 – 36/2019

Literárny týždenník 35 – 36 zo 16. októbra 2019 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Chráňme lokálnu pamäť ESEJ * Pavol Dinka: Esej o vrtkavej spravodlivosti a jej zneužívaní v politickom boji: Sudca a jeho kat... GLOSA * Ján Čomaj: Nevďak národa národnej strane AKTUALITY * Hľadanie pravdy o dejinách a...

Literárny týždenník 33 – 34/2019

Literárny týždenník 33 – 33 z 2. 10. 2019 ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Nevyužitý potenciál Slovenska TÉMA: SLOVENSKÝ VIDIEK V MINULOSTI, SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI * Janka Martincová: Na margo okrúhleho stola Literárneho týždenníka Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka: Je náš vidiek...

Literárny týždenník 31 – 32/2019

Literárny týždenník 31 – 32 z 19. 9. 2019 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Remeslo je krása i práca ESEJ * Pavol Dinka: ESEJ o esejach: Aj kameň môže puknúť alebo Úvaha o čítaní a písaní LITERÁRNA SÚŤAŽ * Štefan Cifra, tajomník SSS: Súťaž O CENY A PRÉMIE Spolku slovenských spisovateľov:...

Literárny týždenník 29 – 30/2019

Literárny týždenník 29 – 30 zo 4. septembra 2019 prináša:   ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Úcta k slovenským symbolom DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY * Deň otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky: Vztýčili slovenskú štátnu vlajku SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – 75. VÝROČIE *...

Literárny týždenník 27 – 28/2019

Literárny týždenník 27 – 28 Z 21. augusta 2019 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra:  Význam Slovenského národného povstania ESEJ * Pavol Dinka: Esej na biblickú tému: Ktosi nevinný, hoď prvý kameňom: Iba chudobní sú kriminálnici? AKTUALITY/SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE – 75. VÝROČIE * Program...

Literárny týždenník 25 – 26/2019

Literárny týždenník 25 – 26 z 3. júla 2019 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Pomenovať problémy ESEJ * Pavol Dinka: Esej o súčasnom videní sveta a o nepoučiteľnosti ľudstva v spoločenských a literárnych kontextoch: Minervina sova AKTUALITY * Komuniké...

Literárny týždenník 23 – 24/2019

Literárny týždenník 23 – 24 z 19. júna prináša 2019 ÚVODNÍK * Viera Švenková: Ako sa predať? AKTUALITY * Výzva slovanských matíc: Štvrtý kongres matíc a inštitúcií slovanských národov: záverečné komuniké * Bulharskí spisovatelia v Bratislave * Krameriove ceny 2019 * Zlata Matláková:...

Literárny týždenník 21 – 22/2019

Literárny týždenník 21 – 22 z 5. júna 2019 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Svetlo Rastislavovho pozvania * Aleksandar Petrov: Sviatok Cyrila a Metoda a Dni slovanskej kultúry a písomností v Belehrade: Cyrilo-metodský odkaz v slovanskom svete AKTUALITY * Úspešný Vydavateľský deň Spolku slovenských...

Literárny týždenník 19 – 20/2019

Literárny týždenník 19 – 20 z 22. mája 2019 prináša: ÚVODNÍK Pavol Dinka: Dilema „višňového sadu“ K ROKU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA * Vincent Šabík: Moja cesta k Štefánikovi * Vincent Šabík: Historická legitimita osobnosti * Historik ANTON HRNKO na svojom blogu o generálovi MILANOVI...

Literárny týždenník 17 – 18/2019

Literárny týždenník 17 – 18 z 9. mája 2019 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Najväčší Slovák Milan Rastislav Štefánik ESEJ * Pavol Dinka: Rozhovor s krutým partnerom AKTUALITY * Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA v...

1 | 2 >>