Literárny týždenník 2015

Rok 2015, XXVIII. ročník

Literárny týždenník 3 – 4/2015

Literárny týždenník 3 – 4 z 29. januára 2015 prináša: * ROZHOVOR * D. Mikolaj: Hladný po kultúrnych faktoch (so spisovateľom, čerstvým laureátom Ceny Vojtecha Zamarovského sa zhovára J. Čertík) * ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA/MÉDIÁ * Vydavateľský deň SSS * Odovzdávali Ceny Literárneho týždenníka * Pápež...

Literárny týždenník 1 – 2/2015

Literárny týždenník 1 – 2 zo 14. januára 2015 prináša: * ROZHOVOR * J. Michalov: Poznávanie pravdy (s prírodovedcom, teológom, filozofom, zakladateľom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre sa zhovára M. Bielik) * ZO ŽIVOTA SSS/MÉDIÁ * Vydavateľský deň...

<< 1 | 2 | 3