Literárny týždenník 19 – 20/2015

Literárny týždenník 19 – 20/2015

Literárny týždenník 19 – 20 z 20. mája 2015 prináša:

* ROZHOVOR

* J. Leikert: Nemám rád veľké gestá ani veľké slová (so spisovateľom, vysokoškolským pedagógom a predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu sa zhovára M. Janek)

* LITERATÚRA

* NOMINÁCIE NA CENY SSS

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* R. Michelko: Otvorený list občanom Ukrajiny

* Ľ. Števko: Kanibalizmus na pokračovanie

* F. Škvrnda: Nové ohnisko napätia na Balkáne?

* UMENIE/DIVADLO

* M. Polák: Dáma bez kamélie od Marka Maďariča

* DEJINY/IDENTITA

* F. Vrábel: Cyrilo-metodské tradície na Slovensku a ich národnoobranný a kultúrnopolitický význam (II)

* UMENIE/DIVADLO/MUZIKÁL/FEJTÓN

* Ľ. Synaková: Nitrianska Tisícročná včela láme rekordy

* V. Švenková: Ak sa lepšie prizrieme...

* SERVIS/JUBILEÁ/LITERATÚRA/NEKROLÓG

* Stretnutie s profesorom Stolárikom

* Beseda s J. Rezníkom

* Poetický pondelok s básňami M. Kováča

* Humorista B. Škreko prekvapil svojskou poéziou

* Zomrel vydavateľ Eduard Drobný

* ROZHOVOR

* I. Hrabinský: Umenie je zábava inteligentných ľudí (s jubilujúcim režisérom a hercom sa zhovára A. Sláviková)

* LITERATÚRA/POÉZIA/DISKUSIA

* Z. Kuglerová: Plusy a mínusy internetovej prezentácie poézie

* Ukážky z tvorby netových autorov (M. Capová, O. Kalamár, J. Vigašová, B. Škreko)

* Slovenské knihy a spisovatelia na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Svet knihy v Prahe

* Slovenská poetka potešila kanadských Slovákov

* dejiny/RECENZIA/OSOBNOSTI

* A. Hrnko: Zamyslenie nad oslavami druhej svetovej vojny

* E. Wiedermann – S. Gogová: Vladárova dlhá cesta: Hommage a J. Vladár (rec. J. Bátora)

* Laureát Ceny Nového života M. Prebudila

* Zadarmo do kina

* RECENZIE

* E. Farkašová: Úvaha nad knihou J. Tazberíka Spodný bod svetla

* I. Hostová: Medzi entropiou a víziou: kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie (rec. P. Mráz)

* A. Baláž: Len jedna jar (rec. V. Apfel)

* LITERATÚRA/KONFERENCIE

* A. Blaha: Kľúče od (pyžamového) kráľovstva

* Literárne snemovanie v Báčskom Petrovci

* ZDRUŽENIA A SPOLKY/ZAHRANIČIE/KALEIDOSKOP/OSOBNOSTI/JUBILEUM

* Otvorený list členov Združenia Srbska kultúrnej verejnosti

* Slovensko-srbské literárne mosty

* S. Bachleda: Človek, ktorého stretávame... (jubilant J. Krekáň)

* LiTERÁRIUM

* A. Scholz: Májoviny

* J. Grešák: Hadím jazykom

* P. Gossányi: Aforizmy

* M. Lechan: Skrátka, Preklepi-pi-pi-na!

* M. Kupecký: Bláznivé myšlienky

* M. Kupecký: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* P. Fábry: Malé veľké jubileum