DARY na podporu Literárneho týždenníka – ĎAKUJEME

INZERCIA V Li terárnom týž denníku – FILANTROPICKÝ SKUTOK pre slovenskú kultúrnu verejnosť

Redakcia

Predajné miesta LT  v celej SR

Literárny týždenník 2024

Literárny týždenník 5 – 6/2024

Literárny týždenník 5 – 6 z 22. februára 2024 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Človek verzus umelá inteligencia DISKUSIA/LITERATÚRA/KULTÚRA/POLEMIKA * VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia – FORMULÁR SIGNATÁRA *...

Literárny týždenník 3 – 4/2024

Literárny týždenník 3 – 4 prináša z 8. februára 2024 prináša: ÚVODNÍK Pavol Dinka: Sebaklam chrámov slobody DISKUSIA/LITERATÚRA/KULTÚRA/POLEMIKA * VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia – FORMULÁR SIGNATÁRA * SIGNATÁRI...

Literárny týždenník 1 – 2/2024

Literárny týždenník 1 – 2 z 18. januára 2023 prináša: ÚVODNÍK * VÝZVA ZA PLURALITU NÁZOROV – na podporu iniciatívy MK SR novelizovať zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia – FORMULÁR SIGNATÁRA – MENOSLOV SIGNATÁROV KRESBA * Martin Kellenberger: Pegas, PF 2024 DISKUSIA/EDIČNÁ...

<< 1 | 2