Literárny týždenník 23 – 24/2024

Literárny týždenník 23 – 24/2024

Literárny týždenník 23 – 24 z 29. 6. 2024 prináša:

ÚVOD

* Dušan Mikolaj: Potrebujeme súdržnosť a spolupatričnosť

ESEJ

* Pavol Dinka: Národná rada SR schválila nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase: Budú konečne Slovenská televízia a Slovenský rozhlas verejnoprávne a vyvážené?

GLOSA

* Peter Žantovský: Pohľadnica z Prahy

DARY A INZERCIA

* DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre SSS a LT

* Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal! (K 28. 6. 2024)

* Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník finančnými darmi

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku; Cenník inzercie v LT

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník (abonentský odber)

* Zoznam predajných miest v SR

OZNAM PRE ČLENOV SSS

* Členské príspevky SSS 2024

ANALÝZY A PROGNÓZY

* Štefan Paulov: Na margo volieb do Európskeho parlamentu: Bratislava žičí progresívcom

* Lukáš Perný: Slovenská republika má nového prezidenta, pre ktorého je národ jediným nástrojom sebaurčenia: O poctivej práci pre ľudí

OSOBNOSTI

* Jozef Mikloško: Nezabudnime na Krtka EDUARDA PETIŠKU

KALEIDOSKOP

* Ocenenie SLAVICE v Moskve za vydanie prekladu eposu Slovo o pluku Igorovom (-zr-)

* Časopis Slovanská vzájomnosť sa vrátil do kultúrneho priestoru (-jr-)

ROZHOVOR/VEDA/ASTRONÓMIA/OSVETOVÁ ČINNOSŤ

* Hovoríme s RNDr. Igorom Kudzejom, CSc., dlhoročným riaditeľom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom: Keď sa vedec rozhodne postaviť observatórium (Zhovára sa Dušan Mikolaj)

ASTRONÓMIA/OSVETOVÁ ČINNOSŤ

* Marián Šimkulič: Tmavá obloha láka mnohých osvietených

VIZUÁLNE UMENIE/KERAMIKA/MAĽBA

* Dušan Mikolaj: Svieža farebnosť na objektoch z lúk a hájov: Lekcia krajiny keramikára JOZEFA SUŠIENKU

* Anton Blaha: Neutíchajúce hľadačstvo MILANA PAŠTÉKU

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Eva Fordinálová: Záhorie ľúbiť v peknej otčine...: Veterná jar; Vôňa nádeje; Povesť; Letná noc; Smäd (Pomník Jána Hollého); Boží mier; Večerné volanie; Cesta; Jesenný účet; Jasná jeseň; Jesenné záhrady; Biely mier; Prímrazky; Jasnenie; Prosba

* Redakcia: Medailón EVY FORDINÁLOVEJ

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Peter Mišák: Ryby (Vravel mi Urban)

* Redakcia: Medailón PETRA MIŠÁKA

OPERA

* Vladimír Blaho: Premiéra Pucciniho opery Madama Butterfly v Slovenskom národnom divadle: Napriek výhradám si dielo nájde cestu k divákovi

* Mária Bátorová: GIACOMO PUCCINI: Madama Butterfly: „Dva svety oddelené stenou“

HUDBA

* Vladimír Blaho: Záverečné koncerty v Slovenskej filharmónii: Dôstojná bodka za vydarenou sezónou

REPORTÁŽ

* Dušan Jarina: Návšteva tajomného mayského mesta Tulum v Mexiku: Na jedinečnom pobreží Karibského mora

ROZHOVOR

* Hovoríme sa s bábkoherečkou TERÉZIOU SZABOVOU-KORNOŠOVOU: Bábkové divadlo odovzdáva etické i všeľudské posolstvá (Zhovára sa Etela Farkašová)

RECENZIE

* Mária Bátorová: Presný stav obyvateľov súčasného veľkomesta ( ŠKOTKA, Marian: Šepot života. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2024, 1. vyd., 171 s., ISBN 978-80-8202-231-8)

* Dušan Mikolaj: Spoločný jazyk s dvoma domovmi (FUHL, Imrich: Ektrakt: Drobná publicistika s fotografiami autora. Mlynky – Budapešť (Maďarsko): Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 2022, 1. vyd., 187 s., ISBN 978-615-01-3699-8)

* Dušan Mikolaj: Dobové svedectvá v čase súčasných násilí (ILONCSI: Z vojnového denníka grófky ILONY ANDRÁSSYOVEJ. Editor: Lajos Kovács. Preklad: Anna Šimkulovičová. Klub vojenskej histórie Beskydy, Humenné, 2019, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-973444-0-5)

* Heda Kubišová: Dôležité je, aby sme nezabudli (WEIS, Jozef: Odvaha srdca. Signis: Banská Bystrica, 2024, 1. vyd., ISBN 978-80-99936-66-0.

* Jarmila Gerbócová: Jedinečný slovenský krajanský výtvarník zo Srbska: MARTIN JONÁŠ – doyen kovačickej insity

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia Spolku slovenských spisovateľov v júli 2024

* 1. 7. 1949 Rudolf Franyó (75)
* 4. 7. 1949 František Rojček (75)
* 5. 7. 1944 Dalimír Hajko (80)
* 8. 7. 1964 Eva Vitézová (60)
* 9. 7. 1939 Ivan Szabó (85)
* 12. 7. 1929 Pavel Hamžík (95)
* 15. 7. 1944 Ireney Baláž (80)
* 21. 7. 1934 František Juriga (90)
* 23. 7. 1944 Ivan Kučma (80)
* 31. 7. 1969 Alena Kanásová (55)

Blahoželáme!

OSOBNOSŤ/PAMIATKY

* Z otvorenia Aleje JOZEFA HNITKU na nábreží Kysuce v Čadci: Vzdušný pomník má svoje pomenovanie (-mb-)

* Pavol Holeštiak: Magické miesto, kadiaľ pretekala kysucká i slovenská história

* Marián Grupač: Alej Jozefa Hnitku ako potrebná pripomienka malých/veľkých dejín Čadce

* Jozef Bátora ml.: JOZEF HNITKA – tvorca pozitívnej každodennosti

* Gerbócova literárna Snina: 23. ročník autorskej literárnej súťaže (Uzávierka 31. august 2024)

LiTERÁRIUM 2024

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Kupecký: Z nechránenej aforistickej dielne

* Milan Kenda: Literárne impertinencie

* Ján Grešák: Satirikon: Progresívne krédo; Zopsutie psa; Kritická devalvácia; Kritický povzdych; Božie falzifikáty?

* Emil Poláčik: Balady: Elementárna; Kysličníková; Permanentná;

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Tomáš Turner: Aforizmy: Na konci vekov; Recenzia nanič; Básnik v sadre; Naša dovolenka

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Moc peňazí; Nemáš na výber; Všetko najlepšie

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI/FEJTÓN

* Milan Kenda: Slečny na obálkach

 

Kresby: Ľubomír Kotrha