Literárny týždenník 2018

Rok 2018, XXXI. ročník

Literárny týždenník 19 – 20/2018

Literárny týždenník 19 – 20 z 23. mája 2018 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Kontroverzný outsider? ESEJ * Pavol Tomašovič: Médiá, realita a demokracia AKTUALITY * Antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie prezentovali na medzinárodnom knižnom veľtrhu a literárnom festivale Svet knihy v Prahe: REFRÉNY ČASU v Prahe * Timuru citujú v zahraničí * Ruský letopis: Výstavu známeho ruského...

Literárny týždenník 17 – 18/2018

Literárny týždenník 17 – 18 z 9. mája 2018 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Smrť ako prápor? ESEJ * Pavol Dinka: Esej o inšpiráciách z Lavoisierových zrkadiel (podľa Umberta Eca): TINA a jej mystifikátori... AKTUALITY * Kniha o ľudských koreňoch a väzbách (z prezentácie románu VIERY BENKOVEJ Tri ženy, dvaja muži a ja... v Bratislave) * Zlata Matláková: Trnavská poetika v...

Literárny týždenník 15 – 16/2018

Literárny týždenník 15 – 16 z 25. apríla 2018 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Piršel: Klimatická spravodlivosť ESEJ * Pavol Dinka: Endemická ľudská agresivita obchádza planétu: Neznesiteľná ľahkosť násilia PODUJATIA/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV * Štefan Cifra: Stretnutie s poprednými bulharskými, českými, slovenskými a srbskými spisovateľmi vo Vysokých Tatrách Tatranská literárna...

Literárny týždenník 13 – 14/2018

Literárny týždenník 13 – 14 z 11. apríla 2018 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Domov a svet ESEJ * Ján Čomaj: Zopár malých úvah pre druhý polčas vlády AKTUALITY/GLOSA * Exotická prezentácia knihy Kód 1 v hindčine: Jozef Banáš prednášal v Indii (-ts-) * Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS: Slovo k ankete Literárneho týždenníka * Jana Štefánia Kuzmová: Píšete nám... *...

Literárny týždenník 11 – 12/2018

Literárny týždenník 11 – 12 z 28. marca 2018 prináša: POÉZIA * Jana Štefánia Kuzmová. Veľkonočné reminiscencie (úryvok) ESEJ * Pavol Dinka: Novodobé chrámy: Esej o hľadaní ľudskej „spásy“ a o podvedomej túžbe „zabúdať“ na vlastné hriechy AKTUALITY * Jana Borguľová: Stretnutie so študentmi, vedením Univerzity Mateja Bela a priaznivcami slovenskej literatúry v Banskej Bystrici:...

Literárny týždenník 9 – 10/2018

Literárny týždenník 9 – 10 zo 14. 3. 2018 prináša: ÚVODNÍK * Roman Michelko: Slovensko na križovatke ESEJ * Pavol Dinka: Esej o hľadaní najschodnejšieho chybného variantu a o podvedomom strachu z víťazstva: Sen verzus skutočnosť AKTUALITY * Vedenie SSS a redakcia Literárneho týždenníka: Odsúdenie úkladnej vraždy novinára * Anna Medzihradská: Spomienkové podujatia na významného...

Literárny týždenník 7 – 8/2018

Literárny týždenník 7 – 8 z 28. februára 2018 prináša: ÚVODNÍK * Pavol Dinka: O zrne a plevách ZO ŽIVOTA SSS * Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku slovenských spisovateľov dňa 15. 2. 2018: Rezonancia spisovateľského kongresu AKTUALITY * Jana Borguľová: Zaujímavé predstavenie študentov prvého ročníka Akadémie umení v Banskej Bystrici: Hra na Ľuda Ondrejova * Píšete nám... (Milan...

Literárny týždenník 5 – 6/2018

Literárny týždenník 5 – 6 zo 14. 2. 2018 prináša: ÚVODNÍK * Pavol Dinka: Férovosť dialógu AKTUALITY * Vladimír Skalský: Oslavy veľkých česko-slovenských výročí v Prahe a v celej Českej republike: Bohaté priehrštie podujatí * Prezentácia novej knihy Rudolfa Schustera o Čukotke: Kde sa rodí deň * Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy GLOSA * Ján Čomaj: Urážka štátnosti a dobrá zvesť SERVIS *...

Literárny týždenník 3 – 4/2018

Literárny týždenník 3 – 4 z 31. 1. 2018 prináša: ÚVODNÍK Štefan Cifra: Dar štátnosti ESEJ Pavol Dinka: Zasvätení verzus nezasvätení: Esej o protirečeniach dvoch svetov AKTUALITY/GLOSA * Lúčnica oslavuje sedemdesiatiny * Dušan Mikolaj: Štefánik hlboko pod Parnasom * Milan Kupecký: Píšete nám... * Predplaťte si Literárny týždenník * Predajné miesta LT * Petr Žantovský: Pohľadnica...

Literárny týždenník 1 – 2/2018

Literárny týždenník 1 – 2 zo 17. januára 2018 prináša:   „Literárny týždenník bol tribúnou, na ktorej sa bojovalo o to, či Slovensko zostane v štátoprávnom postavení, alebo zostane len obyčajnou provinciou... Nebyť Literárneho týždenníka, slovenská spoločnosť by nebola pripravená na náhle novembrové zmeny.“ ANTON HRNKO, historik a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ÚVODNÍK *...

<< 1 | 2